University of Debrecen Electronic Archive

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Number of items: 135

 

Természettudományi Kar

Fizikai Tudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Kun Ferenc)

Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács

D57

Doktori programok:

 • Atom- és molekulafizika
  (programvezető: Dr. Vibók Ágnes)
 • Magfizika
  (programvezető: Dr. Fülöp Zsolt)
 • Szilárdtestfizika és anyagtudomány
  (programvezető: Dr. Kökényesi Sándor Jenő)
 • Fizikai módszerek interdiszciplináris alkalmazásokban
  (programvezető: Dr. Kun Ferenc)
 • Részecskefizika
  (programvezető: Dr. Trócsányi Zoltán)

Recent Submissions

 • Steib, Imola Pálma
  A PhD dolgozatban a renormálási csoport módszert valós időben fogalmaztuk meg. Skaláris modellek renormálási csoport vizsgálatát végeztük el nemlokális kölcsönhatás figyelembe vételével, illetve Minkowski téridőben vizsgálva ...
 • Péter, Badankó
  Dolgozatom kis, kétatomos molekuláris rendszerekben végbemenő nemadiabatikus molekuladinamika tárgyalásával foglalkozik. A kapcsolódó jelenségek közül tárgyalom a vibrációs csapdázódást D2+ rendszerben. Egy másik munkám a ...
 • Molnár, Sándor
  A disszertáció kiválasztott amorf kalkogenid rétegek és nanokompozitok sugárzás- és hőstimulált változásainak kutatásán alapul, és célja, hogy jobban megértsük a háttérben zajló fizikai folyamatokat, és ezáltal ...
 • Tulipánt, Zoltán
  In this work I present the most accurate prediction to date for the observable energy-energy correlation in perturbative QCD. Then I proceed with describing two detailed analyses aimed at extracting the value of the strong ...
 • Béni, Noémi Tekla
  A doktori disszertáció célja a CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) intézet Nagy Hadron Ütköztető (LHC, Large Hadron Collider) gyorsítójánál működő Kompakt Müon Szolenoid ...

View more

 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.