University of Debrecen Electronic Archive

Humán tudományok doktori iskola

Number of items: 206

 

Bölcsészettudományi Kar

Humán tudományok doktori iskola
(vezető: Dr. Pusztai Gabriella)

Bölcsészettudományi doktori tanács

D48

tudományágak:
- filozófiai tudományok
- neveléstudományok
- pszichológiai tudományok
- szociológiai tudományok

Doktori programok:

 • Filozófia
  (programvezető: Dr. Angyalosi Gergely)
 • Neveléstudomány
  (programvezető: Dr. Pusztai Gabriella)
 • Pszichológia
  (programvezető: Dr. Münich Ákos)
 • Szociológia és társadalompolitika
  (programvezető: Dr. Kovách Imre)

Recent Submissions

 • Sipeki, Irén
  Disszertációmban a pályaválasztás egyéni, kulturális és társadalmi hátterének az elemzésén keresztül közelítem meg a pályaorientáció során megvalósuló munkaerőpiaci kompetenciák fejlődését a középiskolások körében. A ...
 • Galán, Anita
  Doktori értekezésünkben az elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségeket vizsgáljuk az 1995 után született, Z generációs fiatalokon. A célcsoport sajátossága, hogy beleszületett a digitális világba, ezért elvileg ...
 • Ceglédi, Tímea
  Értekezésünk fő kérdése az volt, hogy a reziliencia ígérete beteljesül-e a felsőoktatásban vagy a társadalmi egyenlőtlenségek élesedése miatt csak ígéret marad. Olyan hallgatók álltak az értekezés fókuszában, akik az ...
 • Urbinné Borbély, Szilvia
  Az értekezésemben arra keresem a választ, hogy milyen szerepet játszanak a hivatástudat, a presztízs a különböző értékpreferenciák illetve az intézményi hatások szerepe a pedagógusok szupportív attitűdjeinek kialakulásában. ...
 • Szűcs, Tímea
  A disszertációban az alapfokú művészeti iskolák működését, szerepét, funkcióját vizsgáljuk, valamint annak a társadalmi közegnek a jellemvonásait tárjuk fel, amely közvetlen-közvetett részese ennek az extrakurrikuláris ...

View more