University of Debrecen Electronic Archive

Humán tudományok doktori iskola

Number of items: 198

 

Bölcsészettudományi Kar

Humán tudományok doktori iskola
(vezető: Dr. Pusztai Gabriella)

Bölcsészettudományi doktori tanács

D48

tudományágak:
- filozófiai tudományok
- neveléstudományok
- pszichológiai tudományok
- szociológiai tudományok

Doktori programok:

 • Filozófia
  (programvezető: Dr. Angyalosi Gergely)
 • Neveléstudomány
  (programvezető: Dr. Pusztai Gabriella)
 • Pszichológia
  (programvezető: Dr. Münich Ákos)
 • Szociológia és társadalompolitika
  (programvezető: Dr. Kovách Imre)

Recent Submissions

 • Morvai, Laura
  Az egyházi iskolák rekrutációjának és eredményességének kérdése a nemzetközi szakirodalom sokat vitatott, bonyolult témája. Általában elmondható a nem állami szektorról, hogy az eltérő történelmi hagyományok miatt országonként ...
 • Mező, Katalin
  Háttér és célkitűzések: Noha az alkotó, kreatív folyamatok mindegyikében megjelenik nyílt vagy látens tényezőként az idő; az idő szerepének direkt vizsgálatára ritkábban kerül sor a kreativitáskutatások terén (Mainemelis, ...
 • Bordás, Andrea
  A pedagógusok az eredményes oktatási rendszerek kulcsfigurái (Day et al., 2007; Hermann és mtsai., 2009). A disszertáció szociális konstruktivista megvilágításból vizsgálja a pedagógusok szakmai fejlődését a munkahelyi ...
 • Deákné Dusa, Ágnes Réka
  Az értekezés kitűzött célja az volt, hogy a tanulási célú hallgatói mobilitást a felsőoktatás nemzetköziesedésének kiemelt elemeként vizsgálja. Mindenekelőtt a nemzetköziesedés fogalmát értelmeztük, majd az azon belüli ...
 • Tánczos, Péter
  Dolgozatomban a felforgató gondolatalakzatok jelenlétét elemzem a 19. századi kontinentális filozófiában. Elsődleges célom az, hogy a megszokott értelemben vett filozófiai szubverziótól elkülönítsem a szubverzív filozófiát ...

View more