Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Humán Tudományok Doktori Iskola

Tételek száma: 220

 

Bölcsészettudományi Kar

Humán Tudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Pusztai Gabriella)

Bölcsészettudományi doktori tanács

D48

tudományágak:
- filozófiai tudományok
- neveléstudományok
- pszichológiai tudományok
- szociológiai tudományok

Doktori programok:

 • Filozófia
  (programvezető: Dr. Angyalosi Gergely)
 • Neveléstudomány
  (programvezető: Dr. Pusztai Gabriella)
 • Pszichológia
  (programvezető: Dr. Münich Ákos)
 • Szociológia és társadalompolitika
  (programvezető: Dr. Kovách Imre)

Legújabb feltöltések

 • Dabney-Fekete, Ilona Dóra
  Az elmúlt évtizedekben nem csupán a magyarországi felsőoktatási intézmények részéről fogalmazódott meg az igény (és a szükség) a nemzetközi tudományos együttműködések kiépítésére és a már meglévő hálózatok megerősítésére, ...
 • Schranz, Edit
  Doktori értekezésünkben a külföldön munkát vállaló fiatal, diplomás nők életkezdései esélyeit vizsgáljuk a migrációs motivációk diverzifikációi mentén. A Magyarországról 2011-után felgyorsult kivándorlási hullám az Európai ...
 • Kattein-Pornói, Rita
  Dolgozatunkban a tehetséggondozás Horthy-korszakbeli történetét kívánjuk felvázolni, az 1935-től 1945-ig terjedő időszakot fókuszba állítva. Munkánk célja az elemi népiskolai tanulóknak szóló ösztöndíjprogram, az Országos ...
 • Harsányiné Petneházi, Ágnes
  Kutatásunk annak a kérdésnek a megválaszolására irányult, hogy egy középiskolai, ötéves komplex tehetséggondozó programba beválogatott hátrányos helyzetű, alacsony szocioökonomiai státusszal bíró tanulók szociometriai ...
 • Kenyeres, Attila Zoltán
  A tömegkommunikáció hatásait és a médiaüzenetek valóságtartalmát vizsgáló transzmissziós elméletek ma már nem alkalmasak arra, hogy megfelelően leírják a média, a realitás és a közönség viszonyát. Az újabb médiaelméleti ...

Többet