University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Nyelvtudományok Doktori Iskola by Author "Tóth, Valéria"

Sort by: Order: Results:

 • Köteles-Szőke, Melinda (2013-08-29)
  Doktori disszertációmban a garamszentbenedeki apátságot megalapító 1075. évi oklevél helyneveinek nyelvtörténeti, névtörténeti vizsgálatára vállalkoztam. Az oklevél tulajdonneveinek és azok latin szövegkörnyezetének a ...
 • Pásztor, Éva (2013-10-15)
  Doktori értekezésemben arra törekedtem, hogy egy település, Hajdúnánás névanyagának vizsgálatán keresztül általános, elméleti kérdéseket vessek fel, s olyan megállapításokat tegyek, amelyek a mikrotoponímiai rendszer ...
 • Reszegi, Katalin (2009-03-30)
  Disszertációm megírásakor kettős cél vezérelt: egyrészt igyekeztem rávilágítani a helynévfajták szerinti névelemzés jelentőségére. Ehhez kapcsolódóan igyekeztem megmutatni, hogy milyen metódussal tartom lehetségesnek, hogy ...
 • Ditrói, Eszter
  A helynévrendszerekben megfigyelhető területi eltéréseket a névkutatás az eddigiekben nem tekintette elsődleges vizsgálati tárgyának. Dolgozatommal ezt a hiányt szeretném pótolni. Elsődleges célkitűzésként azt a névtani ...
 • Győrffy, Erzsébet (2009-06-03)
  Annak ellenére, hogy a településnevek mellett a víznevek a magyar helynévrendszer egyik leggyakrabban vizsgált névfajtája, a víznevekről mint rendszerről nem rendelkezünk átfogó ismeretekkel. Disszertációm céljául éppen ...
 • Gacsályi-Bába, Barbara (2013-07-23)
  A földrajzi köznevek kutatása a magyar nyelvtörténet szempontjából azért bír kiemelkedő jelentőséggel, mert ez az egyik legkorábbról és leggazdagabban adatolható szócsoport, amelynek elemei részint helynevekben, részint ...
 
 

Search DEA


My Account