University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Aranyiné Patai, Magdolna (2007-09-25)
  A dolgozat Szentes társadalmának alakulását mutatja be 1715-1840 között.
 • ifj. Rabár, Ferenc (2008-11-17)
  A keresztes nővérek magyarországi történetének felvázolása a letelepedésüktől működési engedélyük megvonásáig (1865–1950). Tevékenységük ismertetése egészségügyi, oktatási-nevelési és szociális területen. A kongregáció ...
 • Vida, István Kornél (2008-11-25)
  A Kossuth-emigráció elhelyezése az ún. Régi Bevándorlás (Old Immigration) kontextusában, különös tekintettel az 1848-49-es európai forradalmi hullámot követő kivándorlásra. A magyarok elhelyezése a XIX. századi amerikai ...
 • Váradi, Natália (2008-11-25)
  A disszertáció a kárpátaljai levéltári források (párt- és állami dokumentumok), levelezések és a korabeli sajtó alapján mutatja a hivatalos értékelését az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak, valamint az azt követő ...
 • Gulyás, László Szabolcs (2008-11-25)
  A mezővárosok a magyar városfejlődés speciális elemét jelentik. Jogi szempontból ugyan nem érték el az „igazi” városok szintjét, de funkcionális szerepüket tekintve számos városi feladatkört is betöltöttek Magyarország ...
 • Pozsonyi, Zoltán (2008-11-25)
  In the 200 year-old Jazygian-Cuman historiography the genealogy is a bit neglected genre. There is only a dozen scholarly studies which demonstrate the history of several generations regarding the 18–19th centuries. There ...
 • Gorun-Kovács, Blanka Sidonia (2008-12-01)
  My paper presents the Hungarian documents of the peasants’ riot, led by Horea in Transylvania (1784).These documents were kept in the archive of the “Consilium Locumtenentiale” from Buda and they remained unknown to historic ...
 • Csinády, Judit (2009-03-09)
  This dissertation aimed at tracing down the most important stages and components of the 'March of the Mind' phenomenon and at pouring light on the nature of the changes that were going on within the ranks of English ...
 • Pozsonyi, Zoltán (2009-03-09)
  In the 200 year-old Jazygian-Cuman historiography the genealogy is a bit neglected genre. There is only a dozen scholarly studies which demonstrate the history of several generations regarding the 18–19th centuries. There ...
 • R. Nagy, József (2009-03-09)
  Terveim szerint igyekeztem egy kulturálisan lehatárolt területen belül- Észak-Magyarországon- vizsgálni az úgynevezett kolóniákban, gyarmatokban letelepedett munkások életmődját, mind a mára feloldódó hagyományában, mind ...
 • Balaton, Petra (2009-03-09)
  Az 1867. évi kiegyezést követően a polgárosuló Magyarország addig soha nem látott gazdasági és társadalmi fejlődésen ment keresztül. Az általános fellendülés azonban nem jellemezte az ország egész területét és ...
 • Müller, Rolf (2009-03-09)
  Beksics 1846. március 9-én született a Somogy megyei Gamáson, délszláv eredetű családban, ősei csak a század vége óta vallották magukat magyarnak. Az asszimiláns múlt és a vegyes lakosságú faluban töltött gyermekévek minden ...
 • Kiss, József (2009-03-09)
  Bajcsy-Zsilinszky Endre a XX. századi magyar történelem egyik meghatározó politikai egyénisége, akinek pályafutása összekapcsolódott a Horthy-korszak történetével. A rendszer keletkezésekor ellenforradalmár, fajvédő. ...
 • Eged, Alice (2009-03-10)
  A német történetírás mindmáig nagy figyelmet fordít a weimari köztársaság megalapításának történetére, illetve ezzel összefüggésben a köztársaság megteremtésében meghatározó szerepet vállaló politikai erők vizsgálatára. A ...
 • Edelényi, Adél (2009-03-10)
  A történelem kiemelkedő alakjaihoz fűződő epikus hagyományok lejegyzése és feldolgozása közel két évszázados múltra tekint vissza a néprajztudományban, mégis az utóbbi jó néhány évtizedben háttérbe szorult a mondák többi ...
 • Veres, Gábor (2009-03-10)
  Az értekezés célja a népi bútorok néprajzi-történeti vizsgálata XVIII századtól a XX. század elejéig. A dolgozat három irányból vizsgálja meg az északkelet-magyarországi népi bútorokat: 1. Áttekinti azokat a folyamatokat, ...
 • Czeglédi Zoltánné (2009-03-10)
  A disszertáció olyan neves helyi polgárcsaládok történeti anyagát kívánja bemutatni, amelynek tagjai valamilyen szempontból, szempontokból kiemelkedő pályát futottak be. A karriertörténeti vizsgálat rengeteg oldalról vehet ...
 • Fülöp, Tamás (2009-03-10)
  Gróf Széchenyi István eszmeiségének, politikai pályájának értelmezői az elmúlt másfél évszázad során nem egy alkalommal hívták már fel a figyelmet arra a tényre, hogy a gróf magánjellegű és közvélemény számára készült, s ...
 • Harkácsi, Péter (2009-03-10)
  Értekezésem témájának az 1934-es osztrák hivatásrendi alkotmány elemzését választottam, az alkotmánynak az osztrák politikai gyakorlatba való átültetését elemeztem, egy olyan témát, amelyre eddig az osztrák és magyar ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.