University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Barta, Attila
  Szürkeárnyalatos képek hasonlóságának vizsgálatára számos mutató létezik, az egyik legnépszerűbb az átlagos négyzetes eltérés. Ez a mutató azonban nem veszi figyelembe a képek strukturális tulajdonságait, mely hibát ...
 • Nagy, Daniella
  Szakdolgozatomban a divergens sorok összegzésével foglalkozunk. Az elején tisztázzuk a regularizáció axiómáit. A dolgozat folyamán négy féle összegzési eljárást hasonlítunk össze: A szokásos értelemben vett összegzést,a ...
 • Szűcs, Éva
  A szakdolgozatban néhány nevezetes kombinatorikai számsorozatból képzett determinánst tanulmányozunk. A sorozat első néhány elemét speciálisan, mellékátló-irányok mentén beírva egy négyzetes mátrixba, az ún. Hankel-mátrixot ...
 • Herendi, Orsolya
  A dolgozat témája n dimenziós rácsokban néhány szabályos test felületén lévő rácspontok számát leíró polinomok vizsgálata. Megvizsgáljuk ezeknek a polinomoknak a gyökszerkezetét és eredményeket közlünk az ezekből képzett ...
 • Kiss, László
  Szakdolgozatom témája a matematika története. Célom egy választott iskolai tankönyvcsalád tankönyveiben, munkafüzeteiben szereplő matematikatörténeti érdekességek részletesebb bemutatása.
 • Ocsovai, Anett
  Egy speciális típusú Thue egyenlet valamennyi megoldása által generált számtestek vizsgálata 3,4,5 és 6 fokszámok esetén, ezen belül is hatvány egész bázist generáló elemek keresése. Az eredmény, hogy mind a négy esetben ...
 • Beregi-Kovács, Marcell
  A Gromov–Hausdorff-távolság a Hausdorff-távolság általánosítása, mely a metrikus terek hasonlóságát méri. A témában fontos szerepet kapnak a kompakt metrikus terek, mivel két kompakt metrikus tér izometriája és az, hogy a ...
 • Turányi, Attila
  A dolgozat bevezetésében az Olvasó megismerkedhet néhány nevezetes számelméleti függvénnyel, és ezek alapvető tulajdonságaival. Ilyen például az Euler-függvény, illetve a Möbius-függvény, amelyek a kongruenciáknál, illetve ...
 • Szűcs, Noémi
  Bemutatjuk a hálózatok modellezésére leggyakrabban alkalmazott véletlen gráfmodelleket: az Erdős-Rényi modellt, a Barabási-Albert modellt és a véletlen hiperbolikus gráfmodelleket. Elvégezzük az egyes véletlen gráfmodellek ...
 • Arnóczki, Tímea
  T. Nakahara bizonyította, hogy tetszőleges természetes számot megadva, végtelen sok olyan biciklikus bikvadratikus test létezik, melynek testindexe 1 és minimális indexe nagyobb az előre megadott számnál. A dolgozatban ...
 • Balás, Zita
  Képesitő fordítás Fukagawa Hidetoshi és Tony Rothman Sacred Mathematics: Japanese Temple Geometry c. könyvének 7. fejezetéből
 • Molnár, Gábor Marcell
  A világon mindenhol számtalan szélsőrték-feladat vesz bennünket körül. A természet játszi könnyedséggel oldja meg a nehezebbnél-nehezebb problémákat: miért henger alakú a növények szára? Miért kör alakban feszíti ki a ...
 • Mozga, Mónika
  Dolgozatomban a sík geometriai transzformációit adom meg a komplex számtest műveleteivel. Ezáltal a síkbeli geometriai feladatok a komplex számtestben megfogalmazható algebrai feladattá redukálhatók. Olyan feladatokat ...
 • Silye, Andrea
  A szakdolgozat első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy „Mi az algebra?”, illetve az emberek mit gondolnak erről. A dolgozat az algebra fejlődésének néhány fontos állomását mutatja be. A 2. fejezetben különös ...
 • Pénzes, Evelin
  Konvex függvényekkel kapcsolatban jól ismert eredmény az Hermite-Hadamard egyenlőtlenség, amely konvex függvények integrálátlagára ad alsó és felső becslést. Valójában ez az egyenlőtlenség nem csupán következménye, hanem ...
 • Csörgő, Viktória
  Dolgozatomban Maurice Mignotte cikkében szereplő harmadfokú polinom gyöke által generált számtest családjával foglalkoztam. Az volt a célom, hogy ezen számtest egész bázisait megtaláljam és megvizsgáljam. Itt azt tapasztaltam, ...
 • Félegyházi, Dávid
  A szakdolgozatom témája a TeamRanking algoritmusokkal és azok matematikájával foglalkozik. A TeamRanking egy rangsorolt táblázat, amely a csapatokat hasonlítja össze és egy rangsort állít fel, a csapat sikerességétől ...
 • Szilágyi, Kristóf
  Ezen szakdolgozatban különböző tulajdonságokat kielégítő relációs struktúrák előfordulásának aszimptotikus valószínűségét vizsgáljuk. Definiáljuk a véges véletlen gráfok modelljét és a véletlen gráfot. Kimondjuk R. Fagin ...
 • Mészáros, Ágnes
  Diplomamunkám témájának választásában befolyásolt az érdeklődés a pénzügy - szinte már az egész világ mozgatórugója - témaköre iránt. Mindig is izgalmas szakterületnek találtam ezt a részét a matematikának, és nagy örömmel ...
 • Kiss, Noémi-Maria
  Ebben a szakdolgozatban a matematika elméletének és alkalmazásainak kölcsönhatásait mutatjuk be egy függvényegyenlet-rendszer vizsgálatán keresztül.
 
 

Search DEA


My Account