University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Csörgő, Viktória
  Dolgozatomban Maurice Mignotte cikkében szereplő harmadfokú polinom gyöke által generált számtest családjával foglalkoztam. Az volt a célom, hogy ezen számtest egész bázisait megtaláljam és megvizsgáljam. Itt azt tapasztaltam, ...
 • Popovics, Anett
  A dolgozatom első fejezetében néhány kaotikus mozgásra mutatok példát. A második részben mozgásegyenletek stabilitás vizsgálatát mutatom be, ezen belül csak autonóm rendszerekkel foglalkozom. Az utolsó fejezet a Lorenz-modell ...
 • Molnárné Geszti, Tünde
  Képesítő fordítás a statisztika és valószínűségszámítás témakörében angol nyelvről magyarra.
 • Oláh, Károly
  A szakdolgozatban a következőkről esett szó: Az első fejezetben tisztáztuk mi is az a lineáris programozás, valamint részletesen ismertettük az alapfeladatait, legfontosabb tételeit és az alapfeladatok megoldására ...
 • Fogarasi, Eszter
  Szakdolgozatomban a differenciálgeometria néhány érdekes és szép eredményével foglalkozom: a párhuzamos eltolással és a holonómiával, a Gauss- Bonnet tétellel és ennek következményeivel. Az első fejezetben olyan alap ...
 • Sebestyén, Péter
  Dolgozatunk témája S-egység összegek vizsgálata Pell-egyenletek megoldáshalmazaiban. Célunk olyan új effektív és ineffektív eredmények igazolása, amelyek garantálják az adott alakú megoldások számának végességét. Sokan ...
 • Kiss, Noémi-Maria
  Ebben a szakdolgozatban a matematika elméletének és alkalmazásainak kölcsönhatásait mutatjuk be egy függvényegyenlet-rendszer vizsgálatán keresztül.
 • Papp, Ágoston
  A dolgozatban az (n!) sorozatot vizsgáljuk. Tetszőleges p prím mellett felbontjuk n!-t p-hatvány és p-mentes részre. Megmutatjuk, hogy p kitevőjét és a p-mentes részt külön külön és együtt is p-hatvány modulusok szerint ...
 • Borbély, Zsombor
  Szakdolgozatom témája a mátrix Lie-csoportok és Lie-algebrák elmélete: speciális mátrix csoportok bevezetése, ezek alapvető tulajdonságai, geometriai interpretációja. Valós, komplex és kvaternió elemű mátrixok egyaránt ...
 • Stanga, Péter István
  A dolgozat a halmazok és függvények konvexitását illetve közelítő konvexitását mutatja be. A témához kapcsolódó fontosabb állításokat, tételeket ismerteti.
 • Oláh, Márk
  A dolgozatban a távolságmérés különböző módjaival és ahhoz kapcsolódó konstrukciókkal foglalkozunk. Az első fejezetben bemutatjuk az infimum-metrikát és a Hausdorff-metrikát, ismertetjük ezek alapvető tulajdonságait, ...
 • Bagdi, Enikő
  Szakdolgozatom fő forrásaként Martin Aigner és Günter M. Ziegler Bizonyítások a könyvből című könyvét használtam. Dolgozatom középpontjában az egyik talán legismertebb probléma áll, amelyet Sylvester mondott ki 1893-ban, ...
 • Szilágyi, Kristóf
  Ezen szakdolgozatban különböző tulajdonságokat kielégítő relációs struktúrák előfordulásának aszimptotikus valószínűségét vizsgáljuk. Definiáljuk a véges véletlen gráfok modelljét és a véletlen gráfot. Kimondjuk R. Fagin ...
 • Sárközi, Gyopárka
  A dolgozatban öt olyan projektív geometriai szakköri foglalkozás szerepel, amellyel középiskolás tanulók képet kaphatnak a geometria ezen ágáról. A projektív sík kerül bevezetésre a lehető legegyszerűbb, mégis korrekt ...
 • Németh, Bence
  Dolgozatom témája a felfedeztető matematikatanítás középiskolában. A második fejezetben rövid elméleti összefoglalóban mutatom be a felfedeztető tanítás és az aktív tanulás kapcsolatát, ehhez több ismert matematika ...
 • Rozman, Kata
  Dolgozatom fő témája a játékelmélet. Az alapfogalmak ismertetése után véges kétszemélyes játékokban keresem az egyensúlypontot, majd a mátrixjátékok esetén ismertetek különböző definíciókat, mint például a nyeregpont, a ...
 • Virovec, Viktória
  A matematikai tanulmányaink során különböző középértékkel találkozhatunk. Két jól ismert példája a középértékeknek a geometriai, és a számtani középértékek. Ezek speciális esetei az úgynevezett kvázi-aritmetikai középértékeknek. ...
 • Molnár, Nóra
  Dolgozatomban néhány származtatott értékpapír árát szimulálom a Vasicek- és a Hull-White-modellben.
 • Szűcs, Éva
  A szakdolgozatban néhány nevezetes kombinatorikai számsorozatból képzett determinánst tanulmányozunk. A sorozat első néhány elemét speciálisan, mellékátló-irányok mentén beírva egy négyzetes mátrixba, az ún. Hankel-mátrixot ...
 • Vajkó, Zsófia
  A dolgozatban alkalmazásokat mutattam be arra vonatkozóan, hogy a robotika témakörében hogyan használhatók csoportelméleti és Lie elméleti eszközök. Ezekben az alkalmazásokban a robot direkt kinematikájával foglalkoztam. ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.