University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Papp, János
  Ebben a dolgozatban a kriptovaluta konstrukciók alapját képező technológia elemeit tárgyaljuk. Szó esik többek között az ütközésrezisztens hash függvényekről, a biztonságos digitális aláírás sémákról, illetve hitelesített ...
 • Mihics, Dóra Ágnes
  A dolgozatom, elsősorban Pierre de Fermat és Leonhard Euler számelméleti örökségéről szól. Az utolsó fejezetben a matematika célját és a számelmélet megjelenését összegeztem az oktatásban.
 • Ragány, Edina
  Dolgozatomban középiskolai geometriai versenyfeladatok megoldását mutatom be a projektív geometria eszközeivel. Ennek megfelelően a dolgozat fejezeteit két fő részre tagoltam. Rövid elméleti összefoglalót követően a feladatok ...
 • Sidó, Dániel
  Szakdolgozatomban az Euler-sor összegének kiszámításával foglalkozom. Az Euler-sor összegének első levezetése 1954-ben jelent meg Akiva és Isaak Yaglom ikertestvérpár feladatgyűjteményében, ahol több feladatból álló ...
 • Magyar, Nóra
  A szakdolgozat a figurális számok elemi tulajdonságairól szól. Pontosabban a síkbeli és térbeli poligonális számok, a síkbeli és térbeli centrális számok tulajdonságait mutatja be.
 • Hodosi, Kata
  A szakdolgozatom a számelmélettel, illetve matematika történettel foglalkozik. Azt mutatom meg benne, hogy az általános iskolai és középiskolai kerettantervhez, illetve érettségi tételekhez hogyan kapcsolódnak különböző ...
 • Nagy, Péter
  A szakdolgozatot a körrel kapcsolatos feladatok megoldásának témakörében írtam. Apolloniosz feladatainak megoldása szerepel a szakdolgozatban. Továbbá a feladatokhoz használt eljárások más feladatokban való alkalmazásával ...
 • Ceglédi, Viktória
  Szakdolgozatom témája a számírás fejlődése. A fő fejezeteim a hieroglifikus, az alfabetikus, és a helyi értékes számírás, illetve kitérek a magyarok számírására is. Az előbb említett témákat a számírásra legjobban jellemző ...
 • Vizkeleti, Fanni
  Szakdolgozatom témájaként a 18. században tevékenykedő, debreceni vonatkozású tudósok, matematikusok életének és munkásságának feldolgozását választottam. Az első fejezetben egy általános összegzés olvasható először a 18. ...
 • Silye, Gábor
  A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (közismert rövidítése: KöMaL) egy országszerte, több mint 100 éve ismert folyóirat, melyben matematikai, fizikai, később informatikai problémák jelennek meg. A dolgozat első ...
 • Kiss, Márton
  Kutatásunk középpontjába a megértést és a memóriát helyeztük, amelyhez kapcsolódóan egy négy feladatból álló felmérést állítottunk össze. A dolgozatunk elkészítéséhez abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a középiskolai ...
 • Szászi, Gergő
  Az Élő-pontrendszer a sakkban, és más sportágban használt pontrendszer, amely a versenyzők játékerejét becsli. A rendszer mögött levő statisztikai modellt, a Bradley-Terry modellt mutatjuk be, valamint az erre épülő ...
 • Molnár, Gábor Marcell
  A világon mindenhol számtalan szélsőrték-feladat vesz bennünket körül. A természet játszi könnyedséggel oldja meg a nehezebbnél-nehezebb problémákat: miért henger alakú a növények szára? Miért kör alakban feszíti ki a ...
 • Reha, Arnold
  Dolgozatomban bemutatok néhány CDS árazására is használható modellt, majd a Hull-White modellt alkalmazva végzek becsléseket a CDS-felárra vonatkozóan.
 • Ilyés, Eszter-Ida-Kincső
  Dolgozatom a matematika két különálló ágát kombinálja össze, mégpedig a komplex számokat és a geometriát. Minden részben felmerül egy-egy geometriai probléma, melyeket a komplex számok alkalmazásával oldok meg. Az első ...
 • Félegyházi, Dávid
  A szakdolgozatom témája a TeamRanking algoritmusokkal és azok matematikájával foglalkozik. A TeamRanking egy rangsorolt táblázat, amely a csapatokat hasonlítja össze és egy rangsort állít fel, a csapat sikerességétől ...
 • Nagy, Daniella
  Szakdolgozatomban a divergens sorok összegzésével foglalkozunk. Az elején tisztázzuk a regularizáció axiómáit. A dolgozat folyamán négy féle összegzési eljárást hasonlítunk össze: A szokásos értelemben vett összegzést,a ...
 • Bokor, Patricia
  Szakdolgozatommal a matematika egyik területét, a számelmélet fejlődésének történetét igyekeztem bemutatni, felvázolni. Azért esett a választásom erre a tudományágra, mert egyetemi tanulmányaim során, a matematikának ezen ...
 • Csizmár, Botond
  A dolgozatban Gauss egyik olyan témája kerül ismertetésre, amelyet huszas éveiben oldott meg. A közepek kompozíciójának rövid történelmi áttekintése után a számtani-mértani közép felépítésével indítunk, amit egy ...
 • Beregi-Kovács, Marcell
  A Gromov–Hausdorff-távolság a Hausdorff-távolság általánosítása, mely a metrikus terek hasonlóságát méri. A témában fontos szerepet kapnak a kompakt metrikus terek, mivel két kompakt metrikus tér izometriája és az, hogy a ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.