University of Debrecen Electronic Archive

Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet)

Number of items: 65

 
A DE Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának 2009. november 25.-i határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEAba. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.

Recent Submissions

 • Borbély, Zsombor
  Szakdolgozatom témája a mátrix Lie-csoportok és Lie-algebrák elmélete: speciális mátrix csoportok bevezetése, ezek alapvető tulajdonságai, geometriai interpretációja. Valós, komplex és kvaternió elemű mátrixok egyaránt ...
 • Sebestyén, Péter
  Dolgozatunk témája S-egység összegek vizsgálata Pell-egyenletek megoldáshalmazaiban. Célunk olyan új effektív és ineffektív eredmények igazolása, amelyek garantálják az adott alakú megoldások számának végességét. Sokan ...
 • Papp, Ágoston
  A dolgozatban az (n!) sorozatot vizsgáljuk. Tetszőleges p prím mellett felbontjuk n!-t p-hatvány és p-mentes részre. Megmutatjuk, hogy p kitevőjét és a p-mentes részt külön külön és együtt is p-hatvány modulusok szerint ...
 • Kiss, Noémi-Maria
  Ebben a szakdolgozatban a matematika elméletének és alkalmazásainak kölcsönhatásait mutatjuk be egy függvényegyenlet-rendszer vizsgálatán keresztül.
 • Fogarasi, Eszter
  Szakdolgozatomban a differenciálgeometria néhány érdekes és szép eredményével foglalkozom: a párhuzamos eltolással és a holonómiával, a Gauss- Bonnet tétellel és ennek következményeivel. Az első fejezetben olyan alap ...

View more