University of Debrecen Electronic Archive

Metszetek

Number of items: 10

 

Recent Submissions

 • Szekeres, Melinda (2019-12-15)
  Az 1956–60 között Sárospatakon tanult diákok emlékezései, a találkozók eredeti felvételei, szóbeli és írásos interjúk, illetve kérdőívek alapján szerkesztették ezt az érdekes kordokumentumot.
 • Fényes, Hajnalka; Mohácsi, Márta (2019-12-15)
  Dolgozatunkban a felsőoktatási továbbtanulás motivációit vizsgáljuk a felsőoktatási hallgatók körében, illetve azt, hogy ezek milyen társadalmi és demográfiai háttérváltozókkal függenek össze. Kutatási módszerünk kvantitatív, ...
 • Csizmadia, Ervin (2019-12-15)
  Az elmúlt évtizedekben a hazai elitkutatók az elitek szerveződésének és viselkedésének szinte minden szegmensét feltárták, de meglepően keveset foglalkoztak a külső erőtérnek (Európának, a Nyugatnak) az elitek gondolkodására ...
 • A tanyák 
  Csatári, Bálint (2019-12-15)
  Egyedi, mondhatni különös történettel bíró településforma a magyar (alföldi) tanya. A vidéki táj és a vidéki ember különös kapcsolatán alapul, páratlan szereppel az Alföld „frontier típusú”, sajátos paraszt-polgárságot is ...
 • Nagy, Levente (2019-12-15)
  A 2010-es parlamenti választásokat követően az első intézkedések közé tartozó, sürgős feladatok egyikét az újonnan megalakuló kormány számára az önkormányzati választások reformja képezte. Igaz, e lépéssel a kormány érdemben ...

View more

 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.