University of Debrecen Electronic Archive

Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar)

Number of items: 4271

 

Recent Submissions

 • Kósa, Dorina Mariann
  Dolgozatomban az abortusz, illetve az élethez és emberi méltósághoz való jog alkotmányos kérdéseivel foglalkozom. Azért választottam ezt a témát, mert véleményem szerint ez az egyik legfontosabb Alaptörvényben rögzített ...
 • Budai, Lilla
  Szakdolgozatomban a polgármester jogállását és feladatait szeretném bemutatni. Azért választottam ezt a témát, mert a polgármester részt vesz a mindennapi életünkben és jobban bele szerettem volna látni a munkásságába. ...
 • Fülepné Ásztai, Anikó
  A szakdolgozatomban bemutatásra került a bizonyítás változásai az új Pp. alapján, kiemelt figyelmet fordítva a szakértői bizonyításra. Kitértem az alapelvekre, melynek száma lecsökkent és az új törvény tömörebben fogalmazza ...
 • Gomány, Csaba
  A témaválasztásom indoka szakdolgozatom elkészítésével egy átfogó, és jól áttekinthető polgári eljárásjogi ismeretek részletes leírásával szeretném a szakmai ismereteket bemutatni a teljesség igénye nélkül. Természetesen ...
 • Budai, Tibor
  Szakdolgozatom fő célja, hogy a vezető tisztségviselők felelősségi rendszerét bemutassam, megvizsgálva a régi és az új szabályozásokról kialakított egymásnak ellentmondó megállapításokat is. Ehhez szükségesnek véltem ...

View more