Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar)

Tételek száma: 3924

 

Legújabb feltöltések

 • Bártfai, Anna
  Dolgozatomban először magával az egészségügyi jogviszony jellemzőivel foglalkozok. Fontosnak tartottam tisztázni milyen jogviszony van az egészségügyi szolgáltató és a beteg között. Ismertetem a beteg tájékoztatáshoz való ...
 • Dobó, Zoltán
  A rendkívüli perorvoslatok a jogrendszer egyik leglényegesebb sarokpontjait jelentő intézményei közé tartoznak, melyek szoros kapcsolatban állnak a jogbiztonság követelményével. A jogbiztonság megköveteli mind a jogalkotásban ...
 • Szarka, Mónika Piroska
  Témaválasztásom indoka a közelmúltban igen jelentős figyelemre szert tevő, ám a mai napig nem tisztázott körülményekkel bíró katalán függetlenségi mozgalomban és az azt övező jogi dilemmákban keresendő. A sajtóhírek ...
 • Vizer, Tamás
  Dolgozatom témája a munkaerő kölcsönzés szabályainak változásai, amely magában foglalja annak teljes történeti áttekintését. Így dolgozatom gerincét ezen rész fogja kitenni egészen a megjelenésétől napjainkig, mindezt ...
 • Baráth, Edit
  Dolgozatom témájául a büntetőjog számomra egyik legérdekesebb részét választottam, melyet a 2012. évi C. törvény, a hazai hatályos Büntető Törvénykönyv XXII. fejezetében közlekedési bűncselekményként szabályoz. Választásomat ...

Többet