University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Striffel, Fanni
  Dolgozatom témájaként a terhességmegszakítással kapcsolatban felmerülő alapjogi problémák vizsgálatát, illetve az ezzel kapcsolatos jogi szabályozást választottam. Úgy gondolom, ez a téma sohasem veszít aktualitásából, ...
 • Agócsné Lekli, Beáta
  A szakdolgozatomban feldolgozott téma úgy vélem nagyon súlyos kérdés, melyek megítélése nem csak jogi, hanem erkölcsi szempontból is nehézséget okozhatnak még a legelismertebb jogászok számára is. Az abortusz megítélésénél ...
 • Szabó, Réka (2014-04-15)
  Számos szakirodalom foglalkozik az emberi jog kérdéskörével, ezen belül az abortusz témájával. Az abortusszal kapcsolatos viták ma éppen olyan hevesek, mint kezdetben, és talán soha nem is ülnek el, hiszen minden érvvel ...
 • Papp, Angéla (2013-03-20)
  A magyarországi abortuszkérdés alakulása alkotmányjogi szempontból az első törvény megszületésétől napjainkig.A rendszerváltás utáni első Magzatvédelmi törvény megszületése előtt,illetve utána is -Magyarországon két ...
 • Kósa, Dorina Mariann
  Dolgozatomban az abortusz, illetve az élethez és emberi méltósághoz való jog alkotmányos kérdéseivel foglalkozom. Azért választottam ezt a témát, mert véleményem szerint ez az egyik legfontosabb Alaptörvényben rögzített ...
 • Oláh, Fanni Márta
  Dolgozatomban a terhességmegszakítás témáját szeretném feldolgozni alkotmányjogi megközelítésből.Valójában ez nemcsak jogi, hanem orvosi, vallási és etikai szempontból is egy elég gyakran vizsgálandó terület. Már régen is ...
 • Soósné Tóth, Bernadett (2014-04-14)
  A szakdolgozatom témáját tekintve a következő. Az terhesség megszakítás alkotmányjogi problémája, valamint a családvédelmi tanácsadás szerepének fontossága a terhesség megszakítás terén. A terhesség megszakítás kérdésében, ...
 • Varga, Marina
  A dolgozatban az abortusz bioetikai dilemmáját igyekszem ismertetni, az Alaptörvény alapján. A nyomtatott és az internetes szakirodalmat egyaránt alkalmazom. Ehhez elsőként a magzat és az abortusz fogalmát és emberi jogi ...
 • Kőhalmi, Zita
  Szakdolgozatomban, az abortusz kérdést vizsgáltam, alkotmányjogi, Egyházi és bioetikai szempontok szerint. A téma kapcsán, az Egyház és a bioetika részletes álláspontját a magzatelhajtásról, melyet a jelenlegi hazai ...
 • Nagy, Bernadett (2014-01-24)
  Dolgozatom témája az abortusz kérdésének alkotmányos megítélése Magyarországon. Hazánkban - csakúgy, mint a legtöbb demokratikus államban -, időről időre fellángol a vita a terhességmegszakítás megengedhetőségéről. Ez egy ...
 • Karácsony, Fruzsina (2014-04-17)
  Magyarországon az évek során többször központi vitatémává vált a terhesség-megszakítás engedélyezése. A központi kérdés az, hogy a magzat az élethez való jognak alanya-e vagy a nők rendelkeznek a magzati élet felett. A ...
 • Szabó, Mercédesz Ibolya
  „Maga az idő a lét horizontjaként nyilvánul-e meg?” kérdezi Heidegger. A jelen tanulmány megalkotásának célja absztrakt értelemben a fenti kérdés megválaszolása, a maga konkrét mivoltában az idő fogalma, értelmezése, ...
 • Szakács, Tamás Szilárd
  The thesis tries to demonstrate with no claim of being exhaustive the actors being affected by international trade, the complexity of their effects on each other, and the direction of the regulatory trends havig intensifyied ...
 • Konyáriné Veres, Tímea (2011-03-11)
  Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam a Jugoszláviái és Ruandai ad hoc büntetőtörvényszék joghatóságát, működését, ismertetve a törvényszék felállításának körülményeit, a fegyveres konfliktust, illetve a polgárháború ...
 • Führer, Márta
  Szakdolgozatom tárgyát az Európai Unió adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation (GDPR) képezi, amely új kihívások elé állította mindazokat, akik személyes adatok kezelésével bármilyen módon kapcsolatba ...
 • Laczkó-Fodor, Enikő Anna
  A dolgozatomban az adatvédelmi tárgyú jogszabályi környezet változását és ennek alapján a gazdaság szereplői számára megjelenő jelentős mennyiségű szabályozási feladatot igyekeztem felvázolni, ismertetni a munkáltatói ...
 • Mihalik, László
  Az adásvétel különös nemeinek a bemutatása, főleg kereskedelmi jogi megközelítésből.Szakdolgozatomat azért vállalkoztam az adásvétel különös nemeiről elkészíteni, mert véleményem szerint ezen ügyletekben rejlik a gazdaság ...
 • Várkondi, László
  A szakdolgozati témaválasztásnál fő szempontnak tartottam, hogy ne valamilyen elvont, elméleti jogi kérdéssel, problémával foglalkozó okfejtés legyen írásom. Sokkal inkább az volt a célom, hogy a mindennapi életben előforduló, ...
 • Major, Emese (2011-02-24)
  Az adásvételi szerződés mindennapi életünk leggyakoribb jogi aktusa. A szakdolgozatom feldolgozandó témájának azért választottam ezt a jogügyletet, mert e nélkül az ügylet nélkül megállna az élet. Minden embernek tisztában ...
 • Bácsi-Félegyházi, Nikoletta Ildikó
  Jelen dolgozatban röviden kifejtésre kerül a dolog fogalma, és annak osztályozása. Ennek körében az ingatlan fogalmának ingó dologtól való elhatárolása is megtörténik. Ezt követően külön kiemelésre kerül maga az ingatlan. ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.