University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Borbás, Zoltán (2011-04-07)
  Szakdolgozatomban egy rövid, történeti áttekintés után bemutatom a baleseti táppénz anyagi és eljárásjogi szabályozását. Tekintettel arra, hogy a baleseti táppénz folyósításának előfeltétele a baleset üzemiségének elismerése ...
 • Dobos, Erzsébet (2007-11-26)
  A jelen dolgozat célja, hogy a bankok által a hitelezés során a leggyakrabban alkalmazott biztosítékok, az azokra vonatkozó legfontosabb jogi szabályok bemutatásra kerüljenek, valamint ezek mellett néhány, gyakorlati ...
 • Fazekas, Anita (2012-01-16)
  Dolgozatom témájának a bankhitelek biztosíték rendszerét választottam, különös tekintettel a zálogjog szabályaira. Választásom azért eset erre a témára, mert a mindennapokban is nagy aktualitással bíró témakör. A ...
 • Kulcsár, János Attila (2011-04-13)
  Jelen szakdolgozat témája a bankhitelek biztosítékrendszere lesz. Ennek keretében fogom bemutatni a jogi biztosítékokat, valamint azokat a bankok által használt egyéb eszközöket, amelyeket a hitelintézetek, a napi gyakorlatban ...
 • Viszóczki, Erzsébet (2011-05-02)
  A dolgozat témája a bankok biztosítékrendszerének bemutatása a jelenleg aktuális gazdasági válsággal együtt. A biztosítékrendszerek bemutatása mellett célom volt, hogy a hitelezői válság kialakulása és begyűrűzése is ...
 • Varga, Gábor (2012-08-31)
  Szakdolgozatomban a gazdaság egyik fontos szegmensében, a bankrendszerben alkalmazott szerződést biztosító mellékkötelezettségek jogi szabályozását veszem górcső alá. Tekintettel arra, hogy az összes bankári biztosíték ...
 • Novák, Nikoletta Erzsébet (2014-01-21)
  Napjainkban, a gazdaságot, és a hitelpiacokat is globálisan érintő válság hatására, mind az esetleges új tranzakciók megkötése, mind pedig a már kihelyezett hitelek biztonságban tudása miatt egyre inkább felértékelődik a ...
 • Radosztics, Ákos (2014-02-06)
  Szakdolgozatomban elsősorban a 2008-ban indult globális pénzügyi válság következményeivel, különösképp a bankokra kivetett különadóval foglalkozom. Ezenfelül az olvasó betekintést nyer a banki különadók bevezetéséhez vezető ...
 • Józsa, Judit (2011-05-04)
  Jelen tanulmány célja a kereskedelem során használt bankkártyák és a kapcsolódó jogi szabályozás bemutatása. A fizetéseknél alkalmazott bankkártyák használatára vonatkozó előírások, szabványok és a fogyasztóvédelem kapcsolódó ...
 • Veres, Anita
  A dolgozatom témájának a Magyarországi bankrendszer működését és a Pénzügyi intézmények felügyeletét választottam, mert fontos az ember életében a bank, a bankrendszer, valamint annak felépítése, működése, hisz a mai modern ...
 • Lovas, Dóra
  Dolgozatomban a bankszanálás jelentőségére és szabályozásának fejlődésére kívántam felhívni a figyelmet. A válság előtt a bankrendszerben jelentkező problémákra nem fordítottak megfelelő figyelmet. 2008 után a bankszektorban ...
 • Varga, István Tamás (2014-04-17)
  Battonya Város Önkormányzata gazdálkodásának elemzése a 2007 évi kötvénykibocsátástól a 2014 évi konszolidációig. A dolgozatban bemutatásra kerül, hogy a vizsgált időszakban milyen tényezők befolyásolták a pénzügyi egyensúly ...
 • Német, Ágnes (2013-03-29)
  Az ember alapvetően társadalmi lény, és e társadalmiságnak nagyszámú összetevője van. Megmaradt azonban, a társadalmiságnak alárendelten, természeti lénynek is. Ezért az erkölcs gyökerei között ott találjuk a szükségleteket ...
 • Budai, Ibolya
  Dolgozatomban a befektetési alapkezelők felügyeleti és engedélyeztetési eljárásaival foglalkozom. A befektetési alapkezelők a pénzügyi szektor meghatározó egységei, mely kollektív befektetési formák kezelésével foglalkozik. ...
 • Budai, Ibolya
  Dolgozatomban a befektetési alapkezelők felügyeleti és engedélyeztetési eljárásaival, valamint ezen intézmények szervezeti és működési szabályaival foglalkozom, a gyakorlati működése nem témája az elemzésemnek. A ...
 • Derényi, Diána (2009-09-24)
  Dolgozatomba bemutatom, hogy Magyarország lakosságának milyen lehet ségeik vannak megtakarításuk elhelyezésére, befektetésére. A befektet k többféle lehet ség közül választhatnak, függ en attól, hogy mi a befektetés ...
 • Hegyes, Viktória
  Szakdolgozatomban a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések megkötése és hatályosulása körüli problémákat kívánom bemutatni, a szerződéskötési folyamaton keresztül, azaz egy biztosítási szerződés életútját ...
 • Batta, Eszter
  Szakdolgozatom témája a befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban. Témaválasztásomban főként az lelkesített, hogy vizsgálhatom a büntetőeljárásban felmerülő pszichológiai szempontokat. A pszichológiai irányú ...
 • Varga, Milán (2012-02-17)
  Szakdolgozatom témája a befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban. Témaválasztásom legfőbb indoka, hogy érdekesnek tartottam annak a vizsgálatát, hogy egyes manipulatív és szuggesztív kérdésekkel, hogy lehet befolyásolni ...
 • Vida, Katalin (2011-05-02)
  A befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban, hogyan lehet befolyásolni kérdésfeltevésekkel a büntetőeljárást? Milyen kategóriák alapján lehet csoportosítani a befolyásoló kérdéseket?
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.