University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Török, Márta
  Dolgozatom témájának a kamarákat választottam. Ezeknek az intézményeknek a tevékenysége talán kevésbé ismert Magyarországon, de fontos szerepet kapnak a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség fenntartásában. Elsősorban ...
 • Németh, János
  A 2020. tavaszán kihirdetett veszélyhelyzet által kikényszerített változások nagy mértékben kihatottak a büntetőbíróság előtti távmeghallgatások alkalmazására is. Ezek a változtatások pedig olyan elméleti és gyakorlati ...
 • Sárga, Balázs János (2014-04-14)
  Dolgozatomban a térfigyelő kamerák kialakulását és működését szeretném bemutatni, valamint azt, hogy ezen berendezések mennyiben sértik az emberek magánszféráját. A kamerás térfigyelés hatalmas méretéből adódóan az alkalmazási ...
 • Pancsusák, Sándor Péter
  A dolgozat az Európai Unió 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keretéről, az Európa 2020 stratégia szerepéről a pénzügyi perspektívában, az elfogadását megelőző tagállami érdekcsoportok vitájáról, az elfogadott többéves ...
 • Szabó, Attila Gergő
  A 2013. július 01. napon hatályba lépő új Büntető Törvénykönyv egy teljesen új - büntetőjogi hagyományokkal korábban nem rendelkező - különös törvényi tényállásként határozta meg a kapcsolati erőszakot, mint a „családon ...
 • Gönczi, Barbara
  A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtási kérdéseinek aktualitását az adja, hogy 2020.03.1. óta a gyámhatóság helyett a bíróság, nemperes eljárás keretében rendelkezik hatáskörrel ezen eljárások tekintetében. ...
 • Torbik, Dominika
  Amikor elkezdtem a dolgozatot már akkor is tudtam, hogy nagyon nehéz témához nyúltam, ami nem mentes az érzelmektől. Ezért sem könnyű az ilyen természetű ügyekben a döntést a bíróságra bízni. Már az együttélés megszakadásakor ...
 • Őri, Krisztián
  A szakdolgozatom címe: A karate mint olimpiai sportág jogi keretei Debrecenben, melyet a Sportjogi Szakjogász/ Sportjogi Szakokleveles Szakember tanulmányaim során feldolgozandó szakdolgozati témámnak választottam. Munkámban, ...
 • Dorka, Dóra
  A XXI. században az ítelkezéssel szemben egyre hangsúlyosabb elvárásként fogalmazódik meg a hatékonyság és az ügyfélbarát attribútum. A gyorsan változó jogszabályi környezet, a digitalizáció és az ügyfelek elvárása indukálja, ...
 • Szelkó, Éva Orsolya (2009-03-03)
  A dolgozatom tárgya a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos kártérítési igényérvényesíthetőség lehetőségeinek vizsgálata. A témámat az elméleti joggyakorlat alapján, valamint közgazdasági és összehasonlító jogi ...
 • Antalóczy, Adrienn (2008-05-15)
  A dolgozat célja bemutatni, hogy a szabad versenyt korlátozó megállapodások, ún. kartellek, milyen módon jöhetnek létre, milyen hatásokkal járnak, és milyen módon szabályozza elsősorban a magyar jog a velük szembeni fellépés ...
 • Kovács, Natália Lilla
  Szakdolgozatom témájául a versenyjog területét, azon belül is a versenykorlátozó megállapodások jogát választottam. A gazdasági szférában a kartellek okozzák a legsúlyosabb károkat, amelyeket legtöbb esetben a fogyasztók ...
 • Szabó, Edit
  A dolgozat a versenyjog egyik meghatározó szegmensével, a versenykorlátozó megállapodásokkal, vagy másnéven kartellekkel foglalkozik. Célja, hogy uniós és hazai jogi megközelítésben egyaránt átfogó képet adjon a versenykorlátozó ...
 • Kecskés, Alexandra
  Szeretnék egy kis kitérőt tenni, mi is történt a múltban a kartellek vonatkozásában. A két világháború közötti hazai jogalkotás egyik jelentős kísérlete az volt, amikor is a gazdasági verseny törvényi szabályozására ...
 • Cs. Tóth, Márk (2014-04-16)
  Dolgozatomat a katasztrófavédelemhez kapcsolódó fogalmak definiálásával kezdtem, rátérve a közbiztonsághoz kapcsolódó fogalmakra is. A következő részben a hatályos katasztrófavédelmi szabályokat tárom fel és elemzem, ...
 • Lovas, Andor (2009-02-16)
  A szakdolgozat témája az, egyes államok katonai büntető eljáráshoz való hozzáállását öleli fel. Azért kívántam ezt az anyagot feldolgozni, mert igaz a köztudatban is él, a katonai büntetőjog és büntetőeljárás hogy létezik ...
 • Kiss, Nóra (2010-02-26)
  A katonai büntetőeljárásban a rendes eljárásban szereplő személyekhez képest speciális jogállású személyek vesznek részt. A katonai ügyészség képviseli a vádat, akik egyben a parancsnokok mellett nyomozati és törvényességi ...
 • Kelemen, Ibolya (2012-03-22)
  Dolgozatomban a katonai büntetőeljárást, mint a büntetőeljárás részét mutatom be. Az elmúlt 20 évben a büntetőjog alapjaiban nem változott, csak a katonai eljárásjog. Végezetül néhány uniós ország katonai büntetőeljárására ...
 • Papp, Bettina Ilona
  A katonai büntetőjog csupán néhány évszázada létezik, kialakulását az állandó hadseregek megalakulása óta tartják számon. A múltba tekintve láthatjuk, hogy a társadalommá való szerveződéstől kezdődően jelen voltak a fegyveres ...
 • Oláh, Zsuzsanna (2008-04-11)
  Dolgozatom témája a katonai büntetőeljárás. Külön választottam a büntetőeljárási szabályozást, és a katonai büntetőjog hatályos szabályait. Vizsgáltam a katonai ügyészségeket, és a katonai bíróságokat A katonai nyomozóhatóságok ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.