University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Joó, Imre (2007-11-26)
  A társadalom, mint az emberek együtt élő és különböző normák szerint szervezett közössége, olyan struktúrák és viszonyok összességeként szerveződik, amelyek egyrészt segítik a közösség együttes fennmaradását, másrészt pedig ...
 • Salanki-Balog, Timea
  The structure of the world economy and international trade today creates interdependencies between continents. International trade is one of the most important drivers of the World Economy, and this is one of the basic ...
 • Nagy, Attila (2011-03-10)
  Szakdolgozatom témájaként az off-shore cégek bemutatását választottam. Témaválasztásomat az indokolta, hogy az off-shore kifejezéssel, nap mint nap találkozhatunk, és szerettem volna teljesebb képet kapni erről a „csapból ...
 • Barta, Csilla (2012-01-27)
  Az offshore angol kifejezés szó szerinti jelentése: parton túli, parton kívüli. Azon vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába, melyek a cégbejegyzés országában nem folytatnak tevékenységet. Sok ország, így köztük Magyarország ...
 • Bordásné Jambrik, Lívia
  I have chosen this topic in my thesis, because in my opinion, offshore companies still play a major role in the economy. In the first half of my thesis, I discuss tax avoidance in general. In the second half of the thesis, ...
 • Lipcsei, Gergely (2010-02-05)
  A dolgozat különböző adóelkerülési módszerek megkülönböztetésével, az adóelkerülés, és az offshore valamint adóparadicsomok történeti előzményeivel, alapfogalmaival, az offshore cégek alkalmazási lehetőségeivel, Monacó, ...
 • Joó, Szilvia (2009-02-20)
  Az okiratok az ingatlan-nyilvántartás fundamentumai. Az okirat garancia: minden, a tulajdoni lapon rögzített bejegyzésnek okiraton kell alapulnia. E követelményt alapelvi szinten törvény rögzíti: Az ingatlan-nyilvántartásban ...
 • Tóth, Szilvia
  A dolgozat témája az okiratok felhasználása a polgári peres és nem peres eljárások során. A pertörténeti háttér ismertetése után az okiart fogalma és csorortosításának módjai kerülnek bemutatásra. A bizonyítási eljárás ...
 • Banda, Lívia (2014-01-13)
  A szakdolgozat témájának az okiratokat és az okirati bizonyítást választottam, ezen belül is a XXI. századi szabályozás érdekelt különösen. A téma napjainkban különösen aktuális az elektronikus okiratok egyre tágabb körben ...
 • Valachné Higi, Mónika
  Dolgozatom témája a közigazgatási eljárások során felhasznált okiratokra irányul. Eljárásjogi szempont szerint kerül vizsgálatra, és ennek útján kerül bemutatásra a közigazgatáson belül az okiratok felhasználása, például: ...
 • Juhász, Barnabás Bence
  Szakdolgozatom témája az okos megoldások az adóigazgatásaban. Első körben az adóigazgatás fogalmát, funkcióját, szervezetét és digitalizációhoz való kapcsolatát vizsgáltam. A következő rész az okos megoldások, rendszerek ...
 • Császár, Dóra
  Szakdolgozatom célja, hogy részletesen bemutassam folyamatosan változó oktatási rendszerünk fejlődését, problémavilágának, rendszerproblémáinak sajátosságait, az oktatás finanszírozásának formáit, továbbá az oktatásra ...
 • Szamosfalvi, Csilla
  Szakdolgozatom témája az oktatáspolitika és a diákok szabad mozgása az Európai Unióban. Úgy gondolom, manapság ennek a témának igenis nagy aktualitása van, sőt mindig is volt az Uniós viszonylatok tekintetében. A cím ...
 • Borbély, Judit (2014-04-11)
  A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapításával, majd az első újkori olimpia megrendezésével Pierre de Coubertin báró olyan rendezvény-sorozatot ültetett át a 20. századba, ami az ókori görögök esetében még mélyen szakrális ...
 • Almási, Zsuzsa (2012-03-26)
  Dolgozatom témája az ombudsmani jogvédelem átalakítása. 2011-ben a második Orbán-kormány idején elfogadott Alaptörvény átalakította az ombudsmani intézményrendszert hazánkban. Dolgozatom középpontjában ez az átalakítás ...
 • Tóth, Árpád József (2013-03-29)
  Dolgozatomban a szerzői műveknek, az online, azaz interneten keresztül történő megosztásával kapcsolatos, jogi problémákat igyekszem majd boncolgatni. Ezen kérdések nagy része a szerzői jog területéhez köthető. Vizsgálódásom ...
 • Borbély, Zita (2011-03-12)
  A dolgozat témáját egyre aktuálisabbá válónak, és a lakosság egyre nagyobb hányadát érintőnek tartom, továbbá az én életben is egyre nagyobb szerepet játszik az online vásárlás. A dolgozatban igyekeztem az online vásárlás ...
 • Pádár, Henrietta
  Célját tekintve a szakdolgozat, az online sajtón keresztül megvalósított személyiségi jogsértések szankcionálásának bemutatására, valamint a problémás kérdések feltárására tesz kísérletet. A személyiségi jogsértés ugyanis ...
 • Bereczki, Péter
  Jelen tanulmány kiindulópontja, alapja a digitális forradalom adta változások, különös tekintettel az internetnek a társadalomra gyakorolt vásárlási, fogyasztási szokásaira történő hatása, melynek egyik indikátora a ...
 • Hajdu, József Ákos (2010-09-01)
  Organikus államtörténet - Jogtörténet oktatás és tudomány a régi jogi kar utolsó éveiben
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.