University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kotosmann, Krisztina
  The aim of the present thesis is to introduce how quantifying damages in competition cases can be. According to me nowadays the number of the competition cases are rising and national courts have face its difficulties. In ...
 • Gadnai, Viktor (2013-01-22)
  Dolgozatomban bemutatom a rablás törvényi tényállását, a bizonyítás tárgyát, az elsődleges eljárási cselekményeket, a helyszíni szemlét, az ismeretlen elkövető felkutatása érdekében megtett intézkedéseket, a megfigyelés, ...
 • Nagy, Attila (2013-01-18)
  A dolgozat alapvetően a rablás nyomozásának metodikájáról szól. Képet kapunk a rablás deliktumáról, a halaszthatatlan nyomozási cselekménbyekről, a megelőzés módszereiről és lehetőségéről. Betekintést nyújt a fővásor és ...
 • Bába, Csaba (2014-01-10)
  A vagyon elleni bűncselekmények rendszere,a rablás elhelyezkedése a kriminológia szemszögéből.A rablás fogalma és jellemzői, elhatárolása más vagyon elleni bűncselekményektől.A leggyakoribb elkövetési módszerekről ...
 • Karácsonyi, Mónika (2009-01-30)
  Dolgozatom témája a rablás nyomozása. Azonban mielőtt rátértem volna a nyomozási cselekményekre, előbb magát a bűncselekmény tényállását fejtettem ki (kitérve jogi tárgyára, elkövetési tárgyára valamint az egyes elkövetési ...
 • Varjasi, Irén (2008-04-17)
  Dolgozatomban először a vagyon elleni bűncselekményekről szólok röviden, majd bemutatom a rablások általános jellemzőit (jogi tárgy, elkövetési tárgy, stádiumok, elhatárolási kérdések stb.), az elkövetési módszereit (nyílt ...
 • Kovács, Kármen
  A szakdolgozat megírása közben végzett kutatómunka folyamán a rablással kapcsolatos számos olyan cikkre, dokumentumra akadtam, amelyek a szokásos rablási vizsgálaton túl, számomra meglehetősen új nézőpontból írtak erről a ...
 • Gali, Sándor (2010-01-29)
  Dolgozatom témája a rablás nyomozása. A nyomozás kriminálmetodikai szabályainak ismertetése előtt azonban szükségesnek tartottam a rablás bűncselekménye tényállásának, a tényállási elemeknek (jogi tárgya, elkövetési tárgya, ...
 • Sebestyén, Réka
  Szakdolgozatom célja annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy bizonyos embereknek, „erkölcsi szörnyetegeknek” mennyiben köteles megteremteni egy jogállam az emberhez méltó körülményeket, emberséges életet a zárkák ...
 • Gönczi, Gréta
  Az idő múlásával felértékelődött a média szerepe, mely nagymértékben átalakította a szocializáció folyamatát. A XX. században megjelenő új tömegkommunikációs eszköz a televízió, melynek elterjedése megváltoztatta a nevelés ...
 • Karcza, Sándorné (2011-03-10)
  A jogfejlõdés egyik fõ mozgatórugója a méltányosság, amely az ókortól napjainkig áthatja a jog mögött álló filozófiai gondolkodást. A fejlõdõ társadalmi viszonyok elavulttá és alkalmazhatatlanná tesznek egyes szabályokat, ...
 • Bodnár, Beáta
  2013-tól napjainkig 8506 ügy. Évente átlagosan 1215 eset. Járásbíróságonként 7 év alatt megközelítőleg 75 sérelem elbírálása. A számok nem rablást, nem hamis vádat és nem is költségvetési csalást takarnak, bár az elkövetési ...
 • Nur Heriyanto, Dodik Setiawan
  In 2007, ten member states of Association Southeast Asian Nations agreed to implement ASEAN Economic Community (AEC) by 2015. The AEC Blueprint emphasizes four pillars of AEC: transform ASEAN into a single market and ...
 • Balogh, Sándor
  A hazai büntetőeljárásokban a szakértők már hosszú ideje segítik a hatóságok, bíróságok munkáját, ám az igazságügyi pszichológia ebből a szempontból viszonylag fiatal tudományágnak tekinthető. Kiskorúsága ellenére napjainkra ...
 • Kurta, Sándor Tamás (2010-03-19)
  A dolgozatban ismertetésre kerül a világban kialakult társadalombiztosítási, /egészségbiztosítási/ rendszerek öt fő csoportja. Azok között renszertanilag elhelyezésre kerül a magyar egészségügyi rendszer. A 2006-ban dr. ...
 • Kurta, Sándor Tamás (2010-11-04)
  A világban kialakult nagy társadalombiztosítási /egészségbiztosítási/ modellek ismertetése. A magyar egészségügyi rendszer besorolása a modellek alapján. A 2006-os egészségügyi reform folyamata, politikai és jogalkotási ...
 • Sólyom, Attila (2009-02-02)
  A dolgozat egy átfogó képet ad a gyülekezési jogról. Megismerkedünk a gyülekezési törvény történetével, hogyan és miként jött létre és érte el a mai formáját hazánkban és nemzetközi téren. A továbbiakban képet kapunk arról, ...
 • Jakab, Anita (2008-06-04)
  Kiábrándulva a kórházak személytelenségéből, manapság egyre többen szeretnék a gyermeküket meghittebb környezetben világra hozni és szabadon megválasztani, hogy hol, kivel és milyen körülmények között szülnek. Ennek a ...
 • Fehér, Piroska (2012-03-30)
  Dolgozatomban a NUTS rendszer európai és hazai kialakulásának folyamatát követően azt vizsgálom, hogy milyen hatással volt, hogyan befolyásolta Magyarországon a regionalizáció a közigazgatás rendszerének átalakítását, ...
 • Székely, Szilvia
  A szakdolgozat ismerteti a regionalizmus, a regionális politika és a kohéziós politika fogalmát. Ezen felül bemutatja, hogyan alakult az európai unión belül a regionális politika folyamata. Ide tartoznak a tagországok közös ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.