University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Dani, Réka Ilona
  „Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során.” (Konfuciusz) Ma, a XXI. században a közigazgatási szervekben dolgozó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők ...
 • Pataji, Anita
  Egyes felfogások szerint a Bábel-torony vagy az egyiptomi piramisok felépítése volt az első projekt, bár ezt sokan vitatják. A Manhattan-projektet nevezhetjük a projektmenedzsment kezdetének, melynek keretében kifejlesztették ...
 • Szabó, Zsófia
  Jelen dolgozat igyekszik érzékeltetni a sajtó és a nyilvánosság szerepét elsősorban a magyar büntetőeljárásban, valamint felhívni a figyelmet a téma vizsgálata során felmerülő, jelenleg még megoldásra váró problémákra.
 • Szerényi, Erika (2012-01-31)
  Dolgozatomban arra fektettem a hangsúlyt, hogy bemutassam, a sajtóval szembeni egyént megillető védelem eseteit és annak szabályozását, rávilágítva arra, hogy a mai életben milyen nélkülözhetetlen bizonyos keretek között ...
 • Seres, Boglárka
  Dolgozatom témájaként a sajtó-, képmás- és a gyűlöletbeszéd pereket, mint a polgári perrendtartás különleges pereit választottam. Ezeknek a pereknek a különleges szabályozásának az a magyarázata, hogy a perekkel érintett ...
 • Fülöp, Szabina (2010-03-25)
  Szakdolgozatom témája a sajtó világába vezet be minket. Említést teszek a közszereplők megítéléséről a sajtójogi perekben. Bírósági határozatok és jogesetek segítségével dolgozom fel a joganyagot.
 • Győri, Zoltán
  Dolgozatomban az online sajtó-helyreigazítás törvényi szabályozását dolgoztam fel.Megtalálható benne a sajtó-helyreigazítás története,alkotmányos szabályozása illetve a 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a ...
 • Dávid, Anna (2013-04-03)
  Szakdolgozatomban Sáránd cigány lakosságának szociális helyzetét és egészségi állapotát szeretném bemutatni. Dolgozatomhoz számos irodalmi művön kívül interjúkat is készítettem. Elsőként Sáránd iskola igazgatónőjével,valamint ...
 • Lovász, Szilvia
  A dolgozat fő célja, hogy bemutassa, hogy hogyan változtatta meg 2001. szeptember 11 a terrorizmusról alkotott képet? Hogyan fejlődött ki a történelem folyamán a terrorizmus? Született-e nemzetközi jogi egyezmény a terrorizmus ...
 • Koncz, György
  A dolgozat a második világháború utáni európai integrációt taglalja napjainkig. A Schengen- övezet kialakulását és Magyarország ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. A határőrség szerepét Magyarország Schengen csatlakozásakor. ...
 • Bakonyi, Beatrix
  Szakdolgozatom fő témája a schengeni együttműködés, illetve az azon belül egy kisebb egységet alkotó kishatárforgalom uniós szintű jogi szabályozása. A schengeni együttműködés szemszögéből első sorban kitérek a megállapodás ...
 • Jámbrik, Anett (2014-04-14)
  Az Európai Unió célja, hogy egy olyan határok nélküli térséget tudjon teremteni, ahol a munkavállalók és az állampolgárok szabadon mozoghatnak,dolgozhatnak és élhetnek azzal a tudattal, hogy jogaik érvényre jutnak és nem ...
 • Varga, Zoltán
  A dolgozatom témájának kiválasztásánál jelentős szerepet töltött be az, hogy a választott jogintézmény már az egyetemi tanulmányaim során felkeltette az érdeklődésem. Azóta is foglalkoztat a gondolat, hogy mivel jár a ...
 • Rákos, Dóra
  Napjainkban az egészségügyi szolgáltatások, ellátások minőségének vizsgálata; az egészségügyi szolgáltatók felelősségre vonása igen gyakori, ezért is választottam ezt a szakdolgozatom témájának. Ennek gyakorlati megjelenése ...
 • Magyar, Tímea
  Szakdolgozatom A sérelemdíj hatása a magyar jogrendszerre címet viseli. Ennek megfelelően a sérelemdíjat fogom munkám során górcső alá venni. Annak ellenére választottam ezt a témát, hogy fiatal jogintézményről van szó, ...
 • Kóródi, Balázs
  A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény egyik nagy újítása a sérelemdíj bevezetése. Dolgozatomban a sérelemdíj új intézményét elemzem részletesen, felhasználva a korábbi joggyakorlatban ...
 • Borsós, Marianna
  Célkitűzésem abban vizsgálata, hogy egyes külhoni államokban miként alakult a személyiségi jogok védelme, illetve eszközrendszere, illetve milyen modelleket lehet elkülöníteni a jogintézmény nemzetközi fejlődéstörténetében. ...
 • Dudás, Mária (2008-04-16)
  Napjainkban a figyelem egyre inkább a bűncselekmény áldozata, a bűncselekmény eredményeképpen jog-vagy érdeksérelmet szenvedett személy felé fordul. A sértett lényegében azonos jogokat élvez a terhelttel, eljárásjogi ...
 • Bardi, Anett (2013-01-31)
  Dolgozatomban először sértett helyzetének történeti változásait mutatom be, majd a hatályos nemzeti jogi szabályozást, és uniós dokumentumokat. Előbbin belül is, először a sértett jogait az „egyszerű büntetőeljárás során”, ...
 • Visky, Fruzsina
  A dolgozat a feminizmus női jogokra gyakorolt hatásával kezdődik, majd a szexuális bűncselekmények terén a common law szabályozásainak változásai kerülnek bemutatásra, mellyel a magyar jogszabályok fejlődésének üteme van ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.