University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Berczédi, Gergő
  Dolgozatomban azt szeretném bemutatni, hogy egy webáruháznak Magyarországon a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, milyen feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy tevékenységét a jogi szabályozással összhangban, annak ...
 • Ullah, Asmat
  Alternative Dispute Resolution ("ADR") is an alternative conflict settlement strategy. It follows the main objective of solving conflicts between parties in a stunning way with the help of independent professionals or ...
 • Papp, Máté János
  A dolgozat a közérdekű munka büntetőjogi relevanciáját hivatott bemutatni a történelem során, napjainkkal bezárólag. Ami a legérdekesebb a közérdekű munkát tekintve, hogy nem egy sérelmi alapú, reparációs büntetésről van ...
 • Debreceni, Cintia Klaudia
  As in the countries’ national internal legal system, an international dispute between contracting parties can occur. In this international situation, the first question would be: what the governing law is. In disputes ...
 • Rósinger, Irma Nóra
  Kutatásom témájaként egy napokban aktuális kérdést választottam, melyet a világ számos országában és már hazánkban is egyre nagyobb érdeklődés övez. A dolgozat készítésekor abból a felvetésből indultam ki, hogy a kriptovaluták ...
 • Pósán, Brigitta Tünde (2014-05-05)
  Bár az esélyegyenlőség megteremtése több évtizedes múltra tekint vissza, ennek a megvalósulása a mai napig nem történt meg maradéktalanul. Számos harc indult a történelem folyamán a nők jogaiért, és véleményem szerint ezek ...
 • Borbás, Anita (2009-03-03)
  Nincs csatolt dokumentum
 • Bancsi, Zsolt József
  A szakdolgozat témájául a zaklatás bűncselekményt, annak bírósági gyakorlatát és nyomozását választottam. A téma teljes körű feldogozása érdekében elsőként a zaklató magatartások büntetőjogba emelésének útját, történetét, ...
 • Takács, Miklós (2012-06-05)
  Miként jelenik meg a zálog, mint dologi biztosíték a hatályos Ptk.-ban, és hogyan történik a zálogjog visszavezetése a dologi jogok körébe a Javaslat szerint? A dolgozat elsősorban a hatályos szabályozáson megy végig, ...
 • Gergely, Mátyás (2009-01-29)
  Dolgozatom megírásában fontos szerepet játszott, hogy bemutassam, magánjogi kodifikációnk (ismét) egy fontos állomáshoz érkezett. Polgári jogunk egy állandóan változó joganyag. Az idők folyamán hol kisebb, hol nagyobb ...
 • Pribék, Katalin
  A dolgozatomban elsődleges szándékom az volt, hogy bemutassam a zálogjogosult bírósági végrehajtáson belüli különleges helyzetét és az annak biztosítását célzó sokféle jogintézményt a végrehajtás elrendelésétől kezdődően ...
 • Szászi, Tamás (2013-05-16)
  Dolgozatom tárgya a zálogjog, mint dologi jogi biztosíték, amely a hitelélet fő mozgatórugója. Munkám első részében röviden bemutatom a zálogjogi szabályozás történetét, majd a második szerkezeti egységben a zálogjog ...
 • Ferenczi, Fanni (2014-05-27)
  A zálogjogok új rendszere, a hitelbiztosítéki nyilvántartás. Történeti áttekintés. A zálogjog alakulása a római jogban és a magyar jogban. A zálogjogra vonatkozó konkrét szabályok elemzése. A hitelbiztosítéki nyilvántartás ...
 • Bihari, Dóra Nikoletta
  A technika rohamos fejlődése, így az internet általánossá válása óta a szerzői joggal érintett számos terület mellett a zeneipar is egy azok közül, amelyek soha nem látott tömegeket tudnak elérni. A digitális felhasználások ...
 • Szatmári, István (2012-05-07)
  Dolgozatom a Zöld - KoBaK (Zöld Kommandó a Balmazújvárosi Kistérségért) program bemutatásáról szól, amely a helyi környezeti problémákra (illegális hulladéklerakók, falopások) ad alternatív megoldási lehetőséget a civil ...
 • Rozgonyi, Gizella (2013-01-14)
  Mi is az a zöld adórendszer és milyen lehetőségek rejlenek benne? Vajon zöld-e a magyar adórendszer? Vagy a „szomszéd adórendszer mindig zöldebb”? Azaz az európai átlaghoz képest a hazai adórendszer és költségvetés vajon ...
 • Fejes, Rita (2010-05-31)
  A dolgozat témája a zöld marketing, ennek keretében felvázolja a marketing fogalmát, a marketingmix elemeit, és bemutatja a környezeti marketing sajátosságait. Tárgyalja a fogyasztói magatartásokat is.
 • Markó, Éva (2007-11-27)
  Izraeli zsidó diákokat ismertem meg. Családjukról, életükről beszélgettünk. Egyikük a Holocaust során veszítette el lengyel nagyszüleit. Gondolataimban visszacsengtek e szavak. Hirtelen kéznyújtásnyira éreztem magamhoz a ...
 • Untitled 
  Bencsik, Bernadett (2007-11-20)
  Az újszülöttek élet elleni bűncselekménye kapcsán a bűncselekmény kulcsmotívuma a terhesség titokban tartása. Az ügyben szereplő lányok, asszonyok már sokszor a fogamzás időpontjától kezdve titkolják terhességüket, hiszen ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.