University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Pinczés, Magdolna (2007-09-06)
  Dolgozatom céljául azt tűztem ki, hogy a kapcsolódó szakirodalomról is áttekintést adva az emberölés elkövetőjének felderítése, kilétének megállapítása, és a bűncselekmény bizonyítása érdekében foganatosított rendőri ...
 • Juhász, Katalin (2007-09-06)
  Három nagyobb témakört fejtek ki részletesebben: a munkavédelmi felelősség, a Munka Törvénykönyve IX. fejezete szerinti felelősség és a szabálysértési, valamint a büntetőjogi felelősségre vonás lehetséges eseteit. A ...
 • Szána, Ágnes (2007-09-06)
  A dolgozatomnak a témája az élethez való jog a nemzetközi gyakorlatban. Forrásként nemzetközi egyezményeket, könyveket és cikkeket használtam fel. Szerkezetileg két fő egységre bontottam le . Az első részben magával a ...
 • Novák, Péter József (2007-09-06)
  Szakdolgozatomat a Magyar Köztársaság alkotmánybíróságáról írtam, mégpedig több szempontot figyelembe véve. A dolgozat első fejezetében megpróbálok választ adni arra a kérdésre, hogy mi is az alkotmánybíráskodás, milyen ...
 • Papp, Szilvia (2007-09-27)
  A pénzmosás mint fogalom meglehetősen új mind a nemzetközi mind a magyar szóhasználatban. Önmagában a tevékenység azonban meglehetősen régi, a pénz megjelenésével azonos korú. A manapság pénzmosásként definiált tevékenységet ...
 • Sebők, Mihály (2007-09-27)
  Szakdolgozatom témájaként a pénzmosást választottam, mivel a szervezett bűnözés térnyerésével hazánkban is egyre súlyosabb problémaként jelenik meg a pénzmosás bűncselekménye. Magyarország korábbi társadalmi berendezkedéséből ...
 • Augusztinyi, Szandra (2007-09-27)
  Nem állapítható meg az a pillanat, amikor az ember már értelmével ítélve feltalálta a „bűn” fogalmát, és ennek szabályozásaként megalkotta a bűncselekmény kategóriáját. A társadalom kezdeti időszakában ez inkább még a ...
 • Szilágyi, Nóra (2007-10-03)
  Emberi élethez való jog… testi épség… méltósághoz való jog. Mindenki számára egyértelmű (alkotmányokban, nemzetközi dokumentumokban deklarált) alapjogok. De gondoljunk csak bele, hányféleképpen sérülhetnek, csorbulhatnak ...
 • Hosszúné Vass, Angelika (2007-10-03)
  Szakdolgozatom témája a helyi önkormányzatok gazdálkodása. A dolgozat első részében bemutatom a helyi önkormányzati rendszer kialakulását, az önkormányzatok feladatrendszereit. Az önkormányzati autonómia elengedhetetlen ...
 • Parti, Edina (2007-10-03)
  A szabálysértési jog egy rendkívül heterogén joganyag, amely a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényen és a hozzákapcsolódó 218/1999 (XII. 28.) Kormány rendeleten kívül számos jogszabályt magába foglal. Dolgozatom ...
 • Végh, Csilla (2007-10-03)
  A munkajog olyan jogterület, amelynek ismerete mindenki számára szükséges, a mindennapi életet megkönnyíti és jelentőséggel bír. A mindennapi életben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a más jogát megsértjük, s a másiknak ...
 • Nagy, Ildikó (2007-10-03)
  Valamennyi jogágban alapvetően fontos a jogforrások ismerete, így a nemzetközi jogban is. Nem született olyan nemzetközi egyezmény, amely a nemzetközi jog forrásait tartalmazná, csupán hallgatólagos konszenzus alakult ki ...
 • Sándor, Beatrix (2007-10-03)
  A szakdolgozatom témája: A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása, melyet aktualitása miatt választottam. A kábítószer napjainkban igen jelentős problémaként van jelen, amely megoldásra vár. Az előszóban röviden ...
 • Kállai, József (2007-10-03)
  Több mint száz év eltelt az 1896. évi XXXIII. tc. hatálybalépése óta, és habár a közbeékelődő szocialista rendszer jogalkotási termékei miatt nem beszélhetünk igazi folytonosságról büntetőeljárásunkban, a mai Büntetőeljárási ...
 • Német, Nóra Nedda (2007-10-03)
  Az elmúlt évszázadok jogfejlődésének eredményeként a büntetőeljárás középpontjába a terhelt és az általa elkövetett bűncselekményért való büntetés került. A sértett viszont szinte egyáltalán nem játszik szerepet, így az ...
 • Lakatos, Olivér (2007-10-03)
  Dolgozatomban, az Európában élő kisebbségeken belül, a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő legfontosabb nemzetközi jogi rendelkezéseket tárgyalom. Munkám első részében a kisebbségekről írok általános megközelítésben, ...
 • Nagy, Tamás (2007-11-19)
  A dolgozat a helyi adók elméleti megítélésének és a gyakorlati tapasztalatoknak a párhuzamba állításával igyekszik átfogó képet festeni a helyi adózás és az önkormányzatiság fogalma közötti kapcsolatról. A történeti ...
 • Szabolcsi, Petra (2007-11-19)
  A közbeszerzési jog egy rendkívül izgalmas területet próbál többé-kevésbé sikerrel szabályozni, mégpedig azt a részét, ahol a közjogi szereplők – állam, önkormányzatok stb.- magánjogi szerződéseket kívánnak kötni egyes ...
 • Farkas, Lilla (2007-11-19)
  A nyár az utazás időszaka. Utazunk, hogy megismerjünk más kultúrákat, szokásokat, vidékeket és embereket. Ezen kívül az utazást szabályozó jogszabályok alapján ebbe a körbe tartoznak a hivatalos, üzleti és tanulmányutak ...
 • Nagy, Márton Gábor (2007-11-19)
  Dolgozatomban elsősorban azt a kérdést vizsgálom, hogy a kiegyezés következtében, mely részlegesen visszaállítja az 1848. évi törvényhozás vívmányait és teret nyit a parlamentáris fejlődésnek, hogyan változik meg az ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.