University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Csokonai Könyvtár by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Hász-Fehér, Katalin (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2000)
  Fáy András szerzői alakja és életműve irodalomtörténeti kánonunk mai állása szerint a „másodvonalba" tartozik. A 19. század első felében azonban az általa (is) megfogalmazott közösségi irodalmi program a kánon részét és ...
 • Görömbei, András; Szirák, Péter; Bertha, Zoltán; Cs. Nagy, Ibolya; Ködöböcz, Gábor; Elek, Tibor; G. Kiss, Valéria; Gerliczki, András; Papp, Endre; Ekler, Andrea; Márkus, Béla; Tóth, László; Penckófer, János (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2000)
  Huszadik századi történelmünk következményeként a magyar irodalom rendkívül összetett fogalommá vált. Magába foglalja a magyarországi magyar irodalmat, a kisebbségi magyar irodalmakat és a nyugati magyar irodalmat. Nemzeti ...
 • Oláh, Szabolcs (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2000)
  Az Üdvözlégy, örök Úristen, ki vagy foghatatlan fölségben kezdetű gyülekezeti énekben a bevezetés retorikai egységét kérés váltja fel: ezt a felszólító mód és a második személyű odafordulás jelzi. Ebben az áttűnésben a ...
 • Nagy, Gábor (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2001)
  Baka István Szekszárdon született 1948-ban. Egyetemi éveitől kezdve Szegeden élt, egészen 1995-ben bekövetkezett haláláig. Szülővárosában, Szekszárdon temették el. Bár az irodalmi élet központjától távol, előbb Szekszárdon, ...
 • Gábor, Csilla (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2001)
  Káldi György, a korában népszerű 17. századi jezsuita hitszónok ma jobbára csak Biblia-fordítása révén van jelen az irodalomtörténeti köztudatban: terjedelmes prédikációs kötetei riasztani látszottak olvasókat és kutatókat ...
 • Madas, Edit (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2002)
  Középkori írásbeliségünk más területeihez hasonlóan prédikációirodalmunk is rendkívül forrásszegény. Az első háromszáz évből néhány egymástól elszigetelt mű maradt fenn, melyeket önállóan kellett vallatóra fogni. ...
 • Ködöböcz, Gábor (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2002)
  Kányádi Sándor mintegy öt évtizedes életművét hagyomány és újítás kettősségében próbálom értelmezni. Tradíció és modernség relációjában azt az elvet tartom szem előtt, hogy „az új és régi nem esztétikai értékkategória, ...
 • Barta, János; Imre, László (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  „Nem egyszerűen a szokásos kérdésre kívánunk válaszolni, hogy ti. aktuális-e Barta János tudósi életműve és ha igen, miért, hanem abból a felismerésből indulunk ki, hogy az ő életpályája és írott munkássága időben egyre ...
 • Barta, János; Görömbei, András (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  „Nem egyszerűen a szokásos kérdésre kívánunk válaszolni, hogy ti. aktuális-e Barta János tudósi életműve és ha igen, miért, hanem abból a felismerésből indulunk ki, hogy az ő életpályája és írott munkássága időben egyre ...
 • Tamás, Attila (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  „Határhelyzetben"... De hát milyen határok is jönnek, jöhetnek itt számításba? Talán pontosabb is lenne a megjelölés, ha közvetlenül határterületekre utalna. Sok olyan kérdés merül fel ebben a vékony kötetben, amelyről ...
 • Onder, Csaba (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  A klasszika virágai - vagyis a versgyűjtemények. A virágmetaforika nem véletlen: a görög anthología szó válogatott virágokat, virágcsokrot jelent. Amit ez a szó jelölni kíván, az a versgyűjtemény - akár egy szerző ...
 • Bitskey, István; Klaniczay, Gábor; Madas, Edit; Szelestei N., László; Jankovits, László; Szilágyi, András; Ács, Pál; Őze, Sándor; Imre, Mihály; Kecskeméti, Gábor; Bartók, István; Vígh, Éva; Knapp, Éva; Di Francesco, Amedeo; Kovács, Sándor Iván; Szörényi, László; Nagy, Levente; Jankovics, József; Szabó, Péter; Oláh, Szabolcs; Hargittay, Emil; Gábor, Csilla; Fazakas, Gergely; Csorba, Dávid; Győri L., János; Tasi, Réka; Petrőczi, Éva; Szentpéteri, Márton; Blum, Paul Richard; Havas, László; Molnár, Antal; Thimár, Attila (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Debreceni Egyetem Régi Magyar Irodalmi Tanszéke - együttműködve a többi egyetem társtanszékével - 2002. május 23-25. között rendezte meg a régi magyar irodalmi ...
 • Lőkös, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A könyv szerzője a 19. század negyvenes éveiben sarjadó, majd a 19-20. század fordulóján már európai színvonalúnak minősülő horvát széppróza alakulástörténetét vizsgálta, az egyes szerzőknél és az egyes művekben-életművekben ...
 • Vallasek, Júlia (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  Az 1940-44 közötti korszak nagyjából „fehér foltnak" számít az erdélyi magyar irodalom történetében. Elsősorban azért, mert hosszú ideig a korszak politikai vonzatai a határ egyik oldalán sem tették lehetővé a téma ...
 • Domokos, Mátyás; Füzi, László; Dobos, István; Cs. Nagy, Ibolya; Márkus, Béla; Monostori, Imre; Bertha, Zoltán; Takács, Miklós; Szirák, Péter; Görömbei, András; Imre, László; Jánosi, Zoltán; Ekler, Andrea; Olasz, Sándor; Máriás, József (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2005)
  Németh László születésének centenáriuma (2001) megmutatta, bizonyította, hogy a magyar szellem Odüsszeuszának - Sütő András nevezte őt így - életműve a 21. század elején is eleven hatású. Tucatnyi könyv és száznál több ...
 • Szilágyi, Márton; Demeter, Júlia; Pintér, Márta Zsuzsanna; Debreczeni, Attila; Egyed, Emese; Nagy, Imre; Gerold, László; Molnár, Krisztina; Ratzky, Rita; Hovánszki, Mária; Csörsz Rumen, István; Borbély, Szilárd; Orbán, László; Szabó, Ágnes; Czifra, Mariann; Németh, Zoltán; Porkoláb, Tibor; Jászberényi, József; Hász-Fehér, Katalin; Labádi, Gergely; Onder, Csaba; Fórizs, Gergely; Vaderna, Gábor; Bódi, Katalin; Merényi, Annamária; Kunkli, Enikő; Ajkay, Alinka; Gönczy, Monika; Zabán, Márta; Berki, Tímea; Várhelyi, Ilona (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2005)
  A kötet a klasszikus magyar irodalmi örökség feltárására és értelmezésére vállalkozó kutatási pályázat és egy abból kinövő - Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. évfordulójáról is megemlékező - konferencia eredményeinek ...
 • Bitskey, István; Imre, Mihály; Csorba, Dávid; Oláh, Szabolcs; Debreczeni, Attila; Imre, László; S. Varga, Pál; Bényei, Péter; Ács, Gábor (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2005)
  Mit jelent és mit jelöl a nemzeti irodalom fogalma? A magyar nyelven írott és áthagyományozásra érdemesnek tartott szépirodalmi szövegek összességét, melynek legalapvetőbb funkciója az egyéni identitás formálása, a ...
 • Taxner-Tóth, Ernő (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2005)
  Az utóbbi időben megélénkült az érdeklődés Eötvös József életműve iránt. Regényeit többen elemezték új szempontok alapján. Ez a könyv korábbi fogantatású: szerzőjének egyetemi előadásai közben fölmerült kérdéseire keres ...
 • Bitskey, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2006)
  „Immár uram is más, Pallas és vitéz Mars" - vallotta Balassi Bálint lengyelországi bujdosásának kezdetén. Egyfelől a tudományok, a bölcsesség istennője, másfelől a vitézség istene jelképezte a magyarországi reneszánsz ...
 • Görömbei, András (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2007)
  A közösségi cselekvésből, felelősségből, magatartásból kihúzódni igyekvő világban Sütő András életműve az otthonteremtés lenyűgöző vállalkozása. Az elidegenedés világméretű uralma idején a Rész és az Egész összetartozását ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.