University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (KTK) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bozsó, Szilárd (Debrecen , 2007-01-08)
  Az outsourcing egy korábban vállalaton belül végzett tevékenység „kiszervezését”, azaz külső szolgáltatóra bízását jelenti. Az utóbbi időben a vállalatok kiszervezni kívánt tevékenységei között megjelent az információ-technológia ...
 • Bucilla, Diána (Debrecen , 2007-01-08)
  A diplomamunkám témájaként választott integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP = Enterprise Resource Planning) egyszerre járulhatnak hozzá a vállalatok szervezeti hatékonyságának, valamint piaci versenyképességének a ...
 • Csajbók, Róbert (Debrecen , 2007-01-08)
  A hazai gazdaság, és ezzel együtt a bankrendszer is jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt 17 évben. Jelentős fejlődést lehetett tapasztalni a pénzügyi szektorban, egyre több nagy külföldi bank jelenik meg ...
 • Tajti, Éva (2007-01-09)
  Diplomamunkám témája a pénzügyi elemzés. Hagyományos pénzügyi mutatószámokkal értékelem az Imola Építő Kft. gazdálkodását 1999 és 2004 között. Majd ismertetem az újszerű teljesítménymérési eszközöket, amelyek közül az EVA ...
 • Takács, Olga (2007-01-09)
  Dolgozatomban először a controlling elméleti hátterét mutattam be: a kialakulását, a controlling, controllerek feladatát, szervezeti struktúrában elfoglalt helyét. Majd ennek gyakorlati megvalósulását az Electrolux Lehel ...
 • Tamási, Katalin (Debrecen , 2007-01-09)
  Diplomamunkám témája a munkavállalók ösztönzése a Jósa András Kórházban. A dolgozat a motiváció fogalmának és a főbb motivációs elméletek bemutatásával kezdődik, kitérve arra, hogy ezek milyen módon nyilvánulnak meg az ...
 • Csehi, Kálmán (Debrecen , 2007-01-09)
  A dolgozat első részében áttekintem, hogy milyen közvetlen és közvetett eszközökből áll a környezetvédelmi szabályozás rendszere. Majd a Kiotói Egyezmény létrejöttének előzményeit, szerkezeti felépítését és rugalmassági ...
 • Csire, Sándor (Debrecen , 2007-01-09)
  Szakdolgozatom központi témája a humán erőforrás gazdálkodás sokoldalúságának bemutatása. Ennek gyakorlati vonatkozásait egy konkrét vállalat a Debreceni Vízmű Rt.-nél vizsgálom. Fokozatosan szűkítem le az emberi erőforrás ...
 • Czirják, Edina (Debrecen , 2007-01-09)
  Témaválasztásom során a munkanélküliek, különösen a pályakezdők iránti elkötelezettségem érthetővé válik annak tükrében, hogy magam is átéltem néhány éve ezt az „állapotot”, így személyesen is módom volt megtapasztalni az ...
 • Debreceni, Éva (Debrecen , 2007-01-09)
  Diplomamunkámban az oktatásnak a nem nyereségorientált, azaz nonbusiness területével foglalkozom. Megvizsgálom azt, hogyan illeszkedik az oktatás a nonprofit szférába, milyen társadalmi szükségleteket elégít ki, milyen ...
 • Tehenics, Zsófia (Debrecen , 2007-01-09)
  A dolgozatom célja, hogy a kőolaj világát egy globális szemszögből mutassam be. Napjainkban nagyon fontos szerepet tölt be a világgazdaságban a „fekete arany”, ugyanakkor a politikában betöltött szerepéről sem feledkezhetünk ...
 • Teremi, Julianna (Debrecen , 2007-01-09)
  A világ juhágazatában jelenleg fennálló termelési, kereskedelmi és fogyasztási tendenciák számos olyan elemet tartalmaznak, amelyeket ki lehetne használni a magyar ágazat számára. Az Európai Uniós statisztikák elemzése is ...
 • Deli, Márta (Debrecen , 2007-01-09)
  Diplomamunkámban bemutatom a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. történetét és jelenlegi tevékenységét, valamint a Társaság stratégiájának alapvető vonásait. A kapcsolódó szakirodalom alapján áttekintem a tervezés és irányítás ...
 • Tóth, Áron (Debrecen , 2007-01-09)
  A dolgozat egy kritikai leíró tanulmány, mely a SAPARD (Special Accession Program for Agriculture and Rural Development) Előcsatlakozási Alap magyarországi elindulásához szükséges három feltételt, illetve azok teljesítésének ...
 • Demeter, Judit (Debrecen , 2007-01-09)
  Diplomamunkám környezetvédelmi témájú, azon belül is a hulladékgazdálkodással foglalkozik. Dolgozatomban igyekeztem rámutatni az ezen terület helyzetének súlyosságára. A napjainkban kialakult állapot a hulladékcsökkentés ...
 • Tóth, Bernadett (Debrecen , 2007-01-09)
  A dolgozatomban három domináns teakereskedő ország Kína, India és Srí Lanka teaiparával foglalkozom, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra. Átfogó képet nyújtok arról, hogy hogyan alakult Kína, India és Srí ...
 • Tóth, Enikő (Debrecen, , 2007-01-09)
  Dolgozatom a természeti erőforrások csoportosításának és optimális felhasználhatóságuk bemutatásával kezdődik. A természet és a gazdaság viszonyát vizsgálom. Legfőbb szempont a környezetvédelem és a fenntartható gazdasági ...
 • Tóth, Enikő (Debrecen , 2007-01-09)
  Dolgozatomban az Erste Bank Hungary Rt. tevékenységén keresztül mutatom be a jelzáloghitelek lakossági hitelezésben betöltött szerepét. Először a jelzáloghitelezés múltját, külföldi és magyar modelljeit tekintem át, majd ...
 • Tóth, Gergely (Debrecen , 2007-01-09)
  A dolgozat Magyarország külkereskedelmi helyzetének vizsgálatával foglalkozik. Ehhez kapcsolódóan először a világgazdaságban található trendeket veszi sorra, kitérve a mai világban tapasztalható globalizációs folyamatokra ...
 • Tóth, Katalin (Debrecen , 2007-01-09)
  Dolgozatom első részében a Budapesti Értéktőzsde történetéről, illetve a részvény és származékos szekció fejlődéséről írok. Kitérek az euró hatására az európai tőkepiacokra és a tőzsdék közötti együttműködésre, de a hangsúlyt ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.