Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hittudományok doktori iskola

Tételek száma: 39

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Hittudományok doktori iskola
Dr. Fazakas Sándor

Doktori iskola weboldala: http://drhe.hu/doktori-iskola

D133

Doktori programok:

 • Biblikus tudományágak (Ószövetség, Újszövetség, Bibliai teológia és Vallástörténet)
 • Rendszeres teológiai és egyháztörténeti tudományágak (Dogmatika, Etika-szociáletika, Egyháztörténet)
 • Gyakorlati teológiai tudományágak (Gyakorlati teológia, Misszió és Felekezettudomány)

Hírek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Hittudományok doktori iskola
Dr. Fazakas Sándor

Doktori iskola weboldala: http://www.drhe.drk.hu/drhe/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=114

D133

Doktori programok:

 • Biblikus tudományágak (Ószövetség, Újszövetség, Bibliai teológia és Vallástörténet)
 • Rendszeres teológiai és egyháztörténeti tudományágak (Dogmatika, Etika-szociáletika, Egyháztörténet)
 • Gyakorlati teológiai tudományágak (Gyakorlati teológia, Misszió és Felekezettudomány)

Legújabb feltöltések

 • Retkes, Attila
  A doktori értekezés az egyes fejezetekben vizsgált részterületek alapján rámutat: a választott korszakban (1869–1949) a Budapest központú magyarországi unitarizmus számarányának megfelelően, sőt, azt olykor felülmúlóan ...
 • Pótor, Áron
  A teljes életmű feltárása nyomán olyan új megállapításokra hívtam fel a figyelmet, miszerint Czeglédy Sándor maga is tevékenyen részt vett ösztön-díjasként a német hitvalló egyház harcában, valamint a szocializmus idején ...
 • Petró, László
  A doktori értekezés a különböző korszakok úrvacsorai tanításának eredményeit felhasználva rámutat a Szentlélek által jelen lévő Krisztus múltat megbocsátó, jelenben örömet hozó, a jövő felé pedig reménységet keltő hatalmára. ...
 • Bátoriné Misák, Marianna
  Lajos Zsarnay, Sárospatak, College, National Assembly in Pozsony, Protestant Edict
 • Koppándi, Botond
  A disszertáció egyik hipotézise az volt, hogy az egyesült államokbeli társadalmi, politikai és szellemi életben végbement 20. század-közepi változások szükségszerűen változást idéztek elő a homiletika területén is, és így ...

Többet