University of Debrecen Electronic Archive

Hittudományok Doktori Iskola

Number of items: 41

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Hittudományok Doktori Iskola
Dr. Fazakas Sándor

Doktori iskola weboldala: http://drhe.hu/doktori-iskola

D133

Doktori programok:

 • Biblikus tudományágak (Ószövetség, Újszövetség, Bibliai teológia és Vallástörténet)
 • Rendszeres teológiai és egyháztörténeti tudományágak (Dogmatika, Etika-szociáletika, Egyháztörténet)
 • Gyakorlati teológiai tudományágak (Gyakorlati teológia, Misszió és Felekezettudomány)

News

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Hittudományok doktori iskola
Dr. Fazakas Sándor

Doktori iskola weboldala: http://www.drhe.drk.hu/drhe/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=114

D133

Doktori programok:

 • Biblikus tudományágak (Ószövetség, Újszövetség, Bibliai teológia és Vallástörténet)
 • Rendszeres teológiai és egyháztörténeti tudományágak (Dogmatika, Etika-szociáletika, Egyháztörténet)
 • Gyakorlati teológiai tudományágak (Gyakorlati teológia, Misszió és Felekezettudomány)

Recent Submissions

 • Steiner, József
  1.A Rick Warren által vezetett Céltudatos Gyülekezet Mozgalom egy gyakorlatorientált, a keresztyén gyülekezetek egészséges működését elősegíteni kívánó gyülekezetépítési modell, melynek célja a gyülekezetek küldetés-betöltő ...
 • Székely, József
  A lelkipásztori hivatáskép változásának vizsgálatára több tényező is késztetett. Ezek közül meghatározó, hogy a rendszerváltást1 követő első évekre esett a teológiai tanulmányaim ideje, majd az ezt követő negyedévszázados ...
 • Retkes, Attila
  A doktori értekezés az egyes fejezetekben vizsgált részterületek alapján rámutat: a választott korszakban (1869–1949) a Budapest központú magyarországi unitarizmus számarányának megfelelően, sőt, azt olykor felülmúlóan ...
 • Pótor, Áron
  A teljes életmű feltárása nyomán olyan új megállapításokra hívtam fel a figyelmet, miszerint Czeglédy Sándor maga is tevékenyen részt vett ösztön-díjasként a német hitvalló egyház harcában, valamint a szocializmus idején ...
 • Petró, László
  A doktori értekezés a különböző korszakok úrvacsorai tanításának eredményeit felhasználva rámutat a Szentlélek által jelen lévő Krisztus múltat megbocsátó, jelenben örömet hozó, a jövő felé pedig reménységet keltő hatalmára. ...

View more