University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hittudományok Doktori Iskola by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Borsi, Attila János (2009-03-25)
  English Summary: The question of justification, may be because of its very nature, has been the common question of both Christian faith and theological endeavor. However, this interest is due more to the fact that through ...
 • Hecker, Róbert (2009-03-30)
  Disszertációmat összefoglalva először annak sajátos logikai felépítményét jellemzem. Ez a jellegzetesség az ún. holisztikus leegyszerűsítés struktúráját jeleníti meg. A holisztikus leegyszerűsítés logikai váza arra az ...
 • Pap, Ferenc (2009-03-31)
  The present thesis “Temple as theology” is not a detailed interpretation of the second temple vision of Ezekiel (Ez 40-48), but it wants to offer some so-called “keys of interpretation” from the field of Biblical theology, ...
 • Pálfi, József (2009-05-07)
  Református felsőoktatás Erdélyben (Pálfi József) A kutatás eredményeinek összefoglalása I Az erdélyi univeritas-kérdés tárgyalásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni az európai összefüggéseket. A dolgozat éppen ezért ...
 • Püsök, Sarolta (2009-05-13)
  1. Kierkegaards basic understanding is, that human life is an existence before God, and the acceptance of it can only be realised through the subjective moment of faith, and the realization of this which is showed ...
 • Mészáros, Kálmán (2009-05-18)
  „EVANGÉLIZÁCIÓT SZERVEZTÜNK AZ ISTEN ORSZÁGA TERJESZTÉSE CÉLJÁBÓL” A kutatás eredményeinek összefoglalása A Felvidék baptista missziója Említés történik a reformáció idején ezen területen megjelenő anabaptista ...
 • Varga, Zsolt (2009-10-13)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása Rudolf Bohrent homiletikájának (Predigtlehre) markáns egyéni vonása, abban rejlik, hogy ezt a homiletikát a modern irodalom kontextusában írta meg szerzője. Az irodalom felé nyitott ...
 • Németh, Tamás (2011-05-18)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása A keresztyén teológia kohójának nevezhetjük az ókeresztyén egyház idejét, amelyben magas hőfokon tisztultak meg tanítások, égtek el értékesnek gondolt, mégis könnyűnek talált ...
 • LaMontagne, Melinda (2011-05-20)
  Summary Without a doubt, the Joseph novella remains one of the most important stories in the Hebrew Bible. It can be found in the Torah, demonstrating its prominence in Jewish thought historically. My dissertation ...
 • Hodossi, Sándor (2011-05-20)
  Summary of the results of the survey An overall review about the role of adult catechism in the Hungarian Reformed Church has not been made so far. The tradition of adult catechism in the church is significant moreover ...
 • Hanula, Gergely (2011-05-24)
  Summary The object of this study is an investigation of the exegetical theory and practice of John Chrysostom according to his homilies on the Gospel of John. My attention to these homilies representing an extraordinary ...
 • Szászi, Andrea (2011-09-30)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása Napjainkig összefüggő magyar református hittankönyv-elmélet nem született, ami pedig a gyakorlatban a jól használható, tapasztalatokat és korábbi eredményeket figyelembe vevő ...
 • Kolumbán, Vilmos József (2011-09-30)
  A kutatás eredményeinek összefoglalása Mindmáig nyitott kérdése volt a szakirodalomnak, hogy Backamadarasi Kiss Gergely mikor és hol végezte külföldi tanulmányait. A Főkonzisztórium levéltárában található levelek és ülési ...
 • Czagány, Gábor (2012-01-13)
  Összefoglalás és következtetés Dolgozatunkban az úrvacsora ünneplésének gyülekezetépítésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. E munka során különös figyelmet fordítottunk az ifjúsági közösségek úrvacsorai gyakorlatára, kiemelt ...
 • Kis, Médea (2012-04-16)
  Istendicsőítés – istentisztelet címmel készült értekezésem kiindulópontja, hogy a bibliai ember számára az éneklés és zenélés nélkülözhetelenül természetes, mára azonban kuriózum. Mindeközben az ember gyökeresen nem változott ...
 • Gaál, Sándor (2012-04-16)
  SUMMARY “Initiative Church” János Victor’s Contribution to the Issue of Church Development with Special Attention to Missions and Church Growth in the Reformed Church in Hungary The world, Christianity, Protestantism ...
 • Tőkés, Zoltán (2012-04-16)
  SUMMARY The dissertation entitled „Religious Revival Movements in Hungary Beyond the River Tisza and the Mission Among the Hungarian Small Farms” covers a rather long period of time, reaching from the second half of ...
 • Adorjáni, Zoltán (2012-04-16)
  Summary The spiritual heritage of Philo of Alexandria had been undertaken by Christianity and bequeathed to us. Eusebius of Caesaria (died in 340) had also contributed to it. He considered the therapeutai to be the monks ...
 • Csoma, Judit Margit (2012-04-16)
  A dolgozat teológiai megalapozottságot kívánt teremteni ahhoz a feltevéshez, hogy minden ember életének egzisztenciális, elválaszthatatlan része a szorongás. Ahhoz, hogy az ember élete szorongásával együtt is élhető legyen, ...
 • Kádár, Ferenc (2012-04-16)
  Summary The present doctoral thesis has been written on the discipline of “ecclesiastics”, traditionally called scientia ecclesiastica. This discipline belongs to the field of practical theology and deals with the theme ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.