University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Debreceni folyóiratok by Title

Sort by: Order: Results:

 • Takács, Miklós (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2011-12)
  Ady, a korai Rilke és az „istenes vers". Az olvasóban joggal felmerülhet a kérdés a cím láttán, hogy miért is ékelődik be egy egészen más jellegű költészet az „Ady istenes versei" nagyon is ismerős kifejezésébe. Az eddig ...
 • Szerdahelyi, György Alajos (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2012-12)
  E kötetben Szerdahely György Alajos, az első magyarországi esztétikaprofesszor 1778-as művészetelméleti monográfiájának első teljes magyar fordítását tartja kezében az olvasó. A jezsuita professzor esztétikai írásai a maga ...
 • Dobos, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1995)
  Dobos István munkája a témakör eddigi legteljesebb feldolgozása a magyar irodalomtudományban. Másfél évtizeddel ezelőtt megkezdett prózapoétikai vizsgálódásaim óta továbbra is csak résztanulmányokkal bővült a korszak ...
 • Barta, János; Görömbei, András (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  „Nem egyszerűen a szokásos kérdésre kívánunk válaszolni, hogy ti. aktuális-e Barta János tudósi életműve és ha igen, miért, hanem abból a felismerésből indulunk ki, hogy az ő életpályája és írott munkássága időben egyre ...
 • Barta, János; Imre, László (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  „Nem egyszerűen a szokásos kérdésre kívánunk válaszolni, hogy ti. aktuális-e Barta János tudósi életműve és ha igen, miért, hanem abból a felismerésből indulunk ki, hogy az ő életpályája és írott munkássága időben egyre ...
 • Balogh, Piroska (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2007)
  A kötet célja, hogy beemelje Schedius Lajos különböző kanonizációs folyamatok útvesztőiben feledésre ítélt életművét az irodalomtörténeti, illetve egyéb tudománytörténeti közelítések kurrens párbeszédébe. Mindenekelőtt ...
 • Márkus, Béla (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1996)
  Az irodalomjegyzék úgyis elárulja: a dolgozat lassan tíz esztendeje készült. Azóta biztosan lehetett volna frissíteni a szakirodalmát, újítani a szempontjait, gazdagítani a hivatkozásait, módosítani az arányait. Sőt: ...
 • Hovánszki, Mária (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2013-12)
  E monográfia Csokonai poézisén keresztül az énekelt lírának a 18–19. századforduló magyar irodalmában betöltött szerepét, miértjét és mikéntjét vizsgálja. A 18. század végének énekelt dalköltészete a fennmaradt tetemes ...
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 • Unknown author (Oláh Károly, Orbán Pető Debrecen , 1850)
 
 

Search DEA


My Account