A szövegösszefüggés megközelítési módjai a francia szövegnyelvészeti szakirodalomban

Dátum
2011
Szerzők
Kiss, Sándor
Skutta, Franciska
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára / szerk. Dobi Edit. -Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. -p. 81-93. -(Officina Textologica ; 16.). -978 963 318 114 0