Heterogén anyagok károsodása és törése

Dátum
2012-07-12T13:36:56Z
Szerzők
Halász, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A rendezetlen szerkezeti anyagok külső terhelés alatti viselkedése, mind technológiai, mind tudományos szempontból folyamatosan megújuló kihívást jelent. A korábban nagy mennyiségben alkalmazott anyagokat egyre inkább speciális célokra tervezett struktúrákkal váltották fel, melyek kialakításakor az előzetes ,,elméleti'' (analitikus számítások és szimulációk) vizsgálatok egyre nagyobb szerephez jutottak. További újdonságot jelentett, hogy már nem csupán mechanikai szempontokat kellett figyelembe venni, az új anyagfajták kialakításakor a gazdasági és esztétikai szempontok is mindinkább teret nyertek. A fejlődés során -- mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a kihívás\-ok\-nak legjobban az összetett szerkezetű anyagok, a kompozitok felelnek meg --, le kellett számolni azzal a korábban használt gondolkodásmóddal, hogy a viselkedés leírható a homogén anyagokra feltárt törvényszerűségekkel. A inhomogenitás megjelenése szükségessé tette az anyagi tulajdonságok statisztikus fizikai megközelítését és emiatt az anyag mikroszkópikus szerkezetének egyre pontosabb megismerését. The behaviour of heterogeneous materials under external load means constantly renewing challenge both for the engineering and for the scientific community. Nowadays, the regularly used and well\,--\,known materials have been replaced step-by-step by special designed material\,--\,structures, where the preliminary effect of the ''theoretical'' design (analytic calculations and simulations) becomes more dominant. Further difficulties come from the fact that not only the mechanical aspects have to be taken into account, but economical and aesthetical considerations have increasing effect to the design. The direction of the scientific development made it obvious that the complex materials -- {\it i.e.} composits -- are able to fullfill all of these requirements, but the analitycal methods, which were valid for the analyzis of homogeneous materials are non\,--\,useable anymore. The presence of the disorder has necessitated the use of the statistical physical approach, therefore, the more accurate knowledge of the microscopic structure and behaviour of the new materials.
Leírás
Kulcsszavak
statisztikus fizika, statistical physics, törés, fracture, fáradás, fatigue, kúszás, creep
Forrás