Az 1-metil-triptofán és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikája és mechanizmusa

Dátum
2012-11-20T18:20:01Z
Szerzők
Balogh, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az 1-metil-triptofán és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció sztöchiometriájának vizsgálata spektrometriás titrálással, tömegspektrometriával, a részfolyamatok számának megállapítása a reakcióban, valamint a reakció kinetikájának tanulmányozása.
Leírás
Kulcsszavak
1-metil-triptofán, oxidáció
Forrás