A munkabér jogi megítélésének problematikája

Dátum
2013-04-03T11:11:08Z
Szerzők
Nagy, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom címe: A munkabér jogi megítélésnek problematikája. Választásom azért esett erre a témára, mert nincs ma hazánkban olyan ember, akit a munkabérrel kapcsolatos információk, rendelkezések, szabályozások ne érdekelnének. Mindennapi életünk során ugyanis gyakran kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor szükségessé válhat egy-egy jogszabály ismerete. Éppen ezért dolgozatomban sorra veszem a munkabérrel kapcsolatos általános fogalmakat, tudnivalókat, valamint jogszabályi hátterüket. Mielőtt azonban ezekre sort kerítenék, a legfontosabb feladat a munkabér jogi fogalmának meghatározása, ugyanis csak ennek az ismeretében lehet értelmezni a munkabér fajtáit. Dolgozatom az új Munka Törvény könyvére (Mt.-re) épül, mely tavaly júliustól már érvényben volt, de csak 2013.január elsejétől lépett teljes egészében hatályba. Az új Mt. célja, –mely az 1992-es elődjét váltotta fel- a magyar munkaerőpiac rugalmasabbá tétele, és az életszerűbb belső szabályozási környezet létrehozása. Természetesen, mint minden új dolognak, az új Mt. -nek is számos ,,hibája” adódott. Szakdolgozatomban ezekre is igyekszek rávilágítani. Továbbá próbálom bemutatni, hogy hogyan ,,vizsgáztak” a gyakorlatban az új rendelkezések. Vajon megfelelő-e a jelenlegi szabályozás?
Leírás
Kulcsszavak
Munkabér, Díjazás
Forrás