Kül- és beltéri aeroszol jellemzése nukleáris mikroanalitikai módszerekkel

Absztrakt
Kutatásom célja hosszú távú transzportból, oktatási intézményekből és munkahelyi környezetből származó aeroszol jellemzése és forrásainak meghatározása volt. A szaharai aeroszolra irányuló vizsgálataim célja az volt, hogy a Magyarországon észlelt szaharai aeroszol részecskéket szétválasszam a hasonló összetételű, de helyi forrásból származó részecskéktől, valamint az, hogy követeztetni tudjak a részecskék emissziós forrására és a hosszú távú transzport során bekövetkező esetleges módosulásukra. A közoktatási intézményekre, valamint munkahelyi környezetre irányuló kutatásom során célul tűztem ki, hogy meghatározzam a beltéri aeroszol elemösszetételét, méreteloszlását, szezonális változását, kültéri aeroszollal való kapcsolatát, forrásait és tüdőbeni kiülepedésének valószínűségeit. The aim of my investigation was the characterisation and source identification of aerosols originated from long range transport, educational institutions and workplace environment. With the investigation of Saharan aerosol, my aim was to separate particles of Saharan origin (observed in Hungary) from those originated from local sources, and to deduce the emission sources and the evolution of particles during the long range transport. With my work focused on educational institutions and workplace environment, my aim was to determine the elemental composition, mass size distribution, seasonal changes, sources and lung deposition probabilities of indoor aerosols and their relation to outdoor aerosols.
Leírás
Kulcsszavak
aeroszol, aerosol, ionnyaláb analitika, ion beam analysis, PIXE, PIXE, ionmikroszonda, ion microprobe, egyediszemcse-analízis, single particle analysis, szaharai por, Saharan dust, légköri aeroszol, atmospheric aerosol, beltéri aeroszol, indoor aerosol, iskolai aeroszol, school aerosol, munkahelyi aeroszol, workplace aerosol, hullámforrasztás, wave soldering, tömeg méreteloszlás, mass size distribution, sztochastikus tüdőmodell, stochastic lung model, pásztázó elektronmikroszkóp, scanning electron microscope
Forrás