Nonadiabatic Effects in Molecular Systems: Electronic Structure and Dynamical Studies

Absztrakt
During my PhD studies, electronic structure degeneracies of molecular systems played the principal role. I have investigated nonadiabatic properties of molecules by means of theoretical tools. Extensive numerical studies have been carried out for electronic structure and nuclear dynamical properties. I investigated nonadiabatic coupling terms and their topological effects. The relation between conical intersections and Renner-Teller degeneracies have been studied as well. All the topological research was done for small systems (with 3 and 4 atoms). With the aim of exploring the main features of molecular switches, several polyatomic systems have been inspected by ab initio methods. Furthermore, nuclear dynamical simulations have been also carried out for a medium-sized molecule in order to examine the short-time dynamics through CIs. Doktori tanulmányaim során molekulák elektronszerkezetében jelenlévő degenerált (elfajult) állapotok játszották a központi szerepet. Elméleti eszközökkel tanulmányoztam molekulák nemadiabatikus tulajdonságait, melynek során numerikus módszerekkel elektronszerkezeti és magdinamikai számításokat végeztem. Topológiai kutatásaimban kis molekulák (3 és 4 atomos) nemadiabatikus csatolásait tanulmányoztam és azok topológiai hatását az elfajulások környezetében, továbbá kónikus kereszteződések és Renner-Teller degeneranciák kapcsolatát is vizsgáltam. Ab initio elektronszerkezeti számolásokkal sokatomos rendszerek (pirimidin és kinolin származékok) molekuláris kapcsoló tulajdonságait térképeztem fel. A kónikus kereszteződéseken keresztül lezajló rövidtávú magdinamikai folyamatok tanulmá- nyozására egy közepes méretű molekula esetén végeztem dinamikai számolásokat.
Leírás
Kulcsszavak
nonadiabatic coupling, nemadiabatikus csatolás, electronic structure, elektronszerkezet, nuclear dynamics, magdinamika, conical intersection, kónikus kereszteződés, molecular switch, molekuláris kapcsoló
Forrás