Az infokommunikációs technológia hatásának elemzése az oktatásban

Dátum
Szerzők
Biró, Piroska
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az IKT eszközök megjelenése az osztálytermekben vitathatatlan. Jelenleg Magyarországon a pedagógus egyéni döntésén múlik, hogy ezeket az eszközöket használja vagy sem a tanulási-tanítási folyamatban. A nemzet-közi elvárásokban már megjelenik az IKT eszközök oktatásban való integrálása, a digitális tananyagok általi tudásközvetítés, információátadás. Amennyiben Magyarországon is adottak lesznek a megfelelő szintű technikai feltételek és a tanárok rendelkezni fognak a használathoz szükséges digitális kompetenciákkal, akár elvárásként is megjelenhet az IKT rendszeres használata a tanulási-tanítási folyamatban. Dolgozatomban a Magyarországon tanító általános és középiskolai pedagógusok és tanulók számítógépes gondolkodását, problémamegoldási megközelítéseit, IKT eszköz használatát, ezen eszközök oktatási folyamatban történő integrálását és a használatukkal kapcsolatos attitűdöt vizsgáltam.
The presence of ICT tools in the classroom is unquestionable. In Hungary, it is only the teachers’ decision and responsibility whether they use these tools in the education or not. However, in recently published international reports there are suggestions for the integration of ICT tools and digital content driven knowledge and information transfer in education. Once our country and our education system is developed to provide the technical support and the teachers’ high level digital literacy we would also set our own requirements for an effective and efficient ICT supported education. In my thesis I analyzed the level of computational thinking, problems solving approaches, the use of ICT devices, the integration of these tools into the learning-teaching processes and the attitude in connection with them of primary and secondary school teachers in Hungary.
Leírás
Kulcsszavak
IKT eszközök, ICT devices, interaktív tábla, problémamegoldási megközelítések, interactive whiteboard, concept-based problemsolving approaches
Forrás