Algoritmusok és implementációk a swarm intelligencia területén

Dátum
Szerzők
Bolla, Kálmán Milán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Doktori disszertációm fő célja a mobil robotokkal végrehajtható feladatok vizsgálata és új megoldások kidolgozása volt. Kutatásaim során elsősorban mobil robot swarm-okkal foglalkoztam, ahol a feladatok végrehajtásához egyetlen robot helyett több robotot is felhasználunk. Disszertációmat három fejezetre bontottam szét. Az első fejezetben bemutatok egy saját fejlesztésű társrobot felismerő és azonosító eljárást, a második fejezetben a szinkrón és aszinkrón gyülekezéssel kapcsolatban kutatásaimat részletezem, végül az utolsó fejezetben tárgyalom saját vizuális érzékelésen alapuló robot navigációs megoldásomat.
The main goal of my dissertation is to examine and create new algorithms for mobile robots. My research mainly focuses on the area of mobile robot swarms, where the tasks are executed by more mobile robots instead of one. My dissertation is divided into three chapters. In the first chapter my swarm member recognition and identification method is showed, the second chapter details my researches in connection with gathering of synchronous and asynchronous robot swarms, and the last chapter deals with my visual perception based robot navigation algorithm.
Leírás
Kulcsszavak
mobile robot swarm, swarm intelligence, swarm intelligencia, autonóm mobil robot swarm
Forrás