Nem hagyományos modellek a formális nyelvek és automaták elméletében

Dátum
Szerzők
Hegedüs, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat két nem hagyományos modellel foglalkozik. Egyik részében a körszavak periodikus tulajdonságait vizsgálom, másikban az úgynevezett egyállapotú 5'->3' Watson-Crick számlálóautomatákat.
The dissertation deals with two unconventional models. I investigate the periodic properties of circular words in one part, and the so called stateless multicounter 5'->3' Watson-Crick automata in the other.
Leírás
Kulcsszavak
formális nyelvek, automaták, körszó, gyenge periódus, circular word, weak period, formal languages, automata
Forrás