Verseghy Ferenc szépprózai művei. A készülő kritikai kiadás

Dátum
Szerzők
Béres, Norbert Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatnak Verseghy Ferenc szépprózai műveinek készülő kritikai kiadását nyújtom be. Verseghy több diszciplínát érintő életművének egy vékony szeletét képviselik a kutatásban kevésbé reprezentált és értelmezett prózai művek, ezért vált indokolttá a szövegcsoport modern, kritikai igényű kiadása, valamint ezzel egyidejűleg a szövegek kontextualizálása, helyük megállapítása az életművön, és a korszak prózapoétikai áramlatain belül. A szövegkritikai jegyzetekkel ellátott szövegeket kísérőtanulmány és az egyes szövegekhez társuló jegyzetapparátus követi.
Leírás
Kulcsszavak
Verseghy Ferenc, széppróza, kritikai kiadás, textológia
Forrás