Médiaminőség-vizsgálat hálózati forgalom veszteségmentes analízisével

Dátum
Szerzők
Skopkó, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásaim célkitűzése szolgáltatások és médiaátvitel érzeti minőségét becslő módszerek, ill. ezek alapjául szolgáló metrikák létrehozása. A módszerek kidolgozásához adatgyűjtés és elemzés szükséges. A veszteségmentes forgalom-megfigyelés és -gyűjtés munkám során mindvégig fontos szempontként szerepelt. Dolgozat három részre tagolódik. Az első rész egy új szoftveres időbélyegzési módszert, a második egy mérőrendszer számára dedikált transzport protokollt, a harmadik az Opus beszédhang-kódolóhoz kapcsolódó minőségbecslő módszert ismertet.
My research is focused creating assessment methods for service and media transfer quality. Collecting network traffic patterns with no loss has always been a fundamental aim. An effective analysis must be based on data of adequate resolution and accuracy. My dissertation is divided into three main parts. In the first part a new software-based timestamping method is introduced. In the second part a new transport protocol dedicated for a measurement system is presented. In the last part a subjective quality prediction method for the Opus voice codec is detailed.
Leírás
Kulcsszavak
forgalmi mérés, forgalmi mintázat analízis, szolgáltatás- és médiaminőség, transzport protokoll, traffic measurement, traffic pattern analysis, service and media quality, transport protocol
Forrás