A Meganola Dyar, 1898 (Lepidoptera, Noctuoidea, Nolidae, Nolinae, Nolini) generikus komplex taxonómiai és állatföldrajzi vizsgálata a palaearktikus és orientális fajok alapján

Dátum
Szerzők
László, Gyula
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Present dissertation is based on the research aiming revisional study of the Eurasiatic taxa of the Meganola generic complex in the Nolini tribe carried out between 2003 and 2015. The results of the study have been published in 20 scientific publications during the last 12 years. As a result of the research 27 new genera, 224 new species and 3 new subspecies have been described, in addition 64 new combinations have been introduced. The newly established generic subdivision provided a clearer picture in the taxonomy of the Roeseliidina subtribe and the Meganola s.l. collecting genus. The Meganola s. str. genus has been defined based on genitalia characters. The most species rich genera of the complex (Meganola, Hampsonola, Nanola, Ctenane) have been subdivided into species groups based on genital morphology. During the entire research some 8000 specimens have been examined – including the primary types of all available taxa – and some 2500 genitalia slides have been prepared. As a further result of the work the annotated checklist of the revised genera has been compiled. The dissertation also contains the generic grouping of the Roeseliidina subtribe, in addition the zoogeographical analysis of the Meganola generic complex.
Jelen disszertáció alapjául szolgáló kutatás 2003 és 2015 között a Nolini tribusz és azon belül a Meganola s.l. generikus komplex eurázsiai taxonjainak revíziós vizsgálatát tűzte ki célul. A vizsgálatok eredményei az elmúlt 12 évben 20 tudományos publikációban kerültek leközlésre. A kutatás eredményeként 27 új génusz, 224 új faj és 3 új alfaj került leírásra, továbbá 64 új kombináció került bevezetésre. Az újonnan bevezetett generikus felosztás tisztább helyzetet teremtett a Roeseliidina szubtribusz taxonómiájában és a Meganola s. l. gyűjtő génusz esetében. A Meganola s. str. génusz ivarszervi bélyegek alapján lett definiálva. A komplex legnagyobb fajszámú génuszai (Meganola, Hampsonola, Nanola, Ctenane) fajcsoportokra történő felosztása is elkészült, ivarszerv morfológiai bélyegekre alapozva. A teljes kutatás során kb. 8000 példány – beleértve valamennyi fellelhető taxon elsődleges típusát – került megvizsgálásra és közel 2500 ivarszerv preparátum készült. A munka további eredményeként a revideált génuszok annotált fajjegyzéke is összeállításra került. A disszertáció a Roeseliidina szubtribusz generikus csoportosítását, továbbá a Meganola generikus komplex állatföldrajzi elemzését is tartalmazza.
Leírás
Kulcsszavak
Nolidae, Nolinae, Nolini, Meganola, taxonomy, new genus, new species, new combination, genital morphology, Eurasia, zoogeography, taxonómia, új génusz, új faj, új kombináció, ivarszerv morfológia, Eurázsia, állatföldrajz
Forrás