Developing Mathematical Problem Solving Abilities and Skills With Cooperative Teaching Techniques

Dátum
Szerzők
Barczi-Veres, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A magyar oktatásban a következő probléma egyre gyakrabban jelenik meg: a diákok egyre kevésbé önállók a matematikai problémamegoldásban. Sok diák csak passzívan figyeli az új anyag bevezetését vagy egy mintafeladat megoldását, esetleg megpróbálják követni a magyarázatokat, de amikor önállóan kell megoldaniuk hasonló problémákat, a többségük elakad. Ebben a helyzetben a megfelelő tanítási módszer kiválasztása nem mindig egyszerű. Az értekezés egy olyan kísérletet mutat be, amit egy középiskolai osztályban végeztük el és aminek a segítségével megpróbáltuk a matematikai problémamegoldás oktatását színesíteni. A kísérlet során a következő kérdésekre kerestünk választ: 1) Milyen hatással van a kooperatív technikák rendszeres használata a) középiskolai tanulók matematikai problémamegoldó képességére? b) a tanulók matematikához való hozzáállására? c) a tanulók kapcsolatára és az egymáshoz való hozzáállására? 2.) Milyen hatással van a nyílt problémák használata a tanulók problémamegoldó képességére? 3.) Milyen hatással vannak a kooperatív technikák a munka memóriára? 4.) Milyen hatással vannak a nyílt problémák a munka memóriára? 5.) Milyen hatással van a kooperatív technikák és a nyílt problémák együttes használata a tanulók problémamegoldó képességeire?
In Hungarian classrooms we face the following problem more and more often: students are less independent when it comes to solving mathematical problems individually. Many students are passive listeners when the teacher presents a new material, they try to follow the explanations or the solution of a sample problem but when they have to solve similar or totally different problems on their own the majority looks helpless. In this scenario choosing a right teaching method is not always easy. This dissertation describes an experiment that was carried out in a secondary school class with the help of which we tried to find ways of enriching teaching mathematical problem solving. During the experiment we focused on answering the following questions: 1.) How does the regular use of cooperative teaching techniques affect a) the mathematical problem solving skills of secondary school students?; b) the attitude of students to mathematics?; c) the relationship of the students and their attitude to each other?; 2.) How does the use of open problems affect the students' problem solving ability?; 3.) How do cooperative techniques affect the working memory?; 4.) How do open problems affect the working memory?; 5.) How does combining the cooperative techniques with using open problems affect the students' problem solving ability?
Leírás
Kulcsszavak
kooperatív technikák, cooperative techniques, problémamegoldás, nyílt problémák, munka memória, problem solving, open problems, working memory
Forrás