Istenalakok a Kr. u. 3. század római éremverésében

Absztrakt
Dolgozatom témáját egy ikonográfiai jellegű áttekintés adja, a Kr. u. 3. század római éremveréséhez kapcsolódóan. Azt vizsgálom, hogy az érmék hátlapi képein milyen ábrázolási formák szolgálhattak egy-egy istenalak megjelenítésére. Mindehhez öt istennőt választottam ki az olymposi istenek közül: Dianát, Iunót, Minervát, Venust és Vestát. Bemutatom a különböző képtípusokat, a rajtuk szereplő attribútumokat és a kapcsolódó köriratokat. Mindezek révén képet kapok arról, hogy az egyes képtípusok milyen aspektusában, feladatkörében ábrázolják az adott istennőt, és így milyen üzenetek közvetítésére lehettek alkalmasak. // The theme of my dissertation is provided by an iconographic survey. I examine the minting of Roman coins in the 3rd century A.D., to research which type of graphic forms were used to portray each god/goddess on the reverse of the coins. For this examination I chose five goddesses from the Olympian divinities: Diana, Juno, Minerva, Venus and Vesta. I study and identify the types of coin which are related to these five goddesses. I categorise the illustrations appearing on these coins, and catalogue their attributes and the inscriptions which accompany them on the edges. I examine in which cases, in connection with which ruler and which members of the imperial family the graphic types were used on the minted coins.
Leírás
Kulcsszavak
éremverés, Kr. u. 3. század,olymposi istenek, coinage, 3rd Century A. D. Olympian Goddesses
Forrás