Szegedi tritikálé fajták technológiai minőségének alakulása műtrágyázási tartamkísérletben

Dátum
Szerzők
Ács, Péterné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tritikálé (x Triticosecale Wittm.) az első, emberi közreműködéssel sikeresen előállított fiatal növényfaj. Magyarországon a 90-es évek óta vált jelentőssé elterjedése. Értekezésem célja, hogy a Gabonakutató Nonprofit Kft. 2 új, perspektívikus tritikálé fajtájának (GK Rege, GK Szemes) human felhasználás szempontjából fontosabb minőségi, reológiai tulajdonságait műtrágyázási tartamkísérletben tanulmányozzam, feltárva az élelmi célú felhasználásuk műtrágyázási lehetőségeit. Eredményeim szerint a N műtrágyázás szignifikáns, pozitív hatásúnak bizonyult a fehérjetartalomra, a szemkeménységi értékre, a Zeleny szedimentációs indexre, és az extenzográfos nyújthatóságra, míg negatív hatásúnak mutatkozott a teljes kiőrlésű lisztek farinográfos értékszámára és az extenzográfos nyújtásellenállásra. A PK műtrágyakezelések szignifikáns pozitív hatásúak voltak a teljes kiőrlésű lisztek farinográfos értékszámára. A műtrágya hatóanyag arányok is hatással voltak a minőségre. A kelesztett pékáruk előállításához a leghatásosabb az 1:1=N:PK arányú, alacsony dózisú műtrágyakezelés (N30P30K30) volt, de a N0P30K30, ill. a N0P60K60 és a N0P90K90 kezelések is megfelelő tésztastabilitású, teljes kiőrlésű tritikálé tételeket eredményeztek mindkét vizsgált fajtánál. Hagyományos kekszipari célú hasznosításhoz a GK Rege N60P0K0 valamint a N90P0K0 kezelései, míg a GK Szemes N30P0K0, N60P0K0 és a N90P0K0 kezelései hatására nyerhettünk megfelelő reológiai minőségű fehér tritikálé liszteket. Keverék kísérletben - teljes kiőrlésű tritikálé liszt: fehér búzaliszt keverékek esetén - a nedves sikér és extenzográfos nyújthatóság szinergens, míg a farinográfos értékszám és az extenzográfos nyújtásellenállás antagonista hatás szerint módosult a várt értékhez képest.
Triticale (x Triticosecale Wittm.) is the first man-made plant species. Its field production in Hungary raised considerably from the 1990s. The aim of this theses is to determine the qualitative and rheological parameters of two perspectival triticale varieties bred at the Cereal Research Non-profit Ltd (GK Rege, GK Szemes) and grown in a long-term fertilization trial, from the aspect of their use in human nutrition. According to my results, N fertilizer treatment had significant, positive effect on crude protein content, kernel hardness, Zeleny index and extensographic extensibility and had negative effect on the Farinograph value number and extensographic resistance to extension in case of the wholemeal flours. The PK fertilizer trials had significant positive effect on the Farinograph value number of wholemeal flours. The active agent ratios of fertilizer also effected the quality. The low, 1:1=N:PK treatments (N30P30K30) is the most suitable for baking leavened products, but the N0P30K30, N0P60K60 and the N0P90K90 treatments also resulted good wholemeal flours with suitable dough stability at both triticale varieties. For traditional cracker manufacturing the GK Rege with N60P0K0 or N90P0K0 treatments, and the GK Szemes with N30P0K0, N60P0K0 or N90P0K0 resulted white triticale flours with the most suitable rheological quality. In blend experiments where wholemeal triticale flours were mixed with white wheat flours, the wet gluten and extensographic extensibility showed synergic effect as compared to the expected values, while the Farinograph value number and extensographic resistance to extension showed antagonism.
Leírás
Kulcsszavak
tritikálé, triticale, fertilizer, fertilization effect, tritikálé fajták, műtrágya, műtrágyakezelés hatása
Forrás