A közösségi médiák a hatékony nyelvtanulás támogatásában

Dátum
Szerzők
T. Nagy, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az elmúlt évek kutatómunkája alapján, disszertációmban arra keresem a választ, hogyan tehetjük hatékonyabbá a nyelvtanulás folyamatát számítógéppel támogatva úgy, hogy a modern (számítógépes) multimédia adta médialeképezéseket, a számítógépes nyelvészet gyakorlati eredményeit, valamint a közösségi hálózatok virtuális tereiben elérhető kommunikációs csatornákat és hálózati kapcsolatokat – vagy akár a kapcsolati hálózatokat – is felhasználjuk. A (nyelv)tanulási hatékonyság növeléséhez fontos számítógépes megnyilvánulások, vagy lehetőségek feltérképezésén túl, célom egy olyan minél általánosabb összefüggésrendszer feltárása és ábrázolása, mely alapjául szolgálhat egy úgynevezett hatékonysági modell létrehozásának a számítógéppel támogatott nyelvelsajátítás témájában. Értekezésem öt, egymással kapcsolatban álló fejezetből áll. A multimédia, a számítógépes nyelvészet, és a közösségi média interdiszciplináris területei között a nyelvtanulás képezi a kapcsolatot.
Based on the research of recent years the dissertation is an attempt to get an answer to the question: how is it possible to improve the process of language learning using computer technology. The answer should include the use of computerized multimedia, recent practical results of computer linguistics as well as communication channels and network connections available in the virtual space of social networks. The aim is, beyond mapping the computerized possibilities necessary for the improvement of learning efficiency, to discover and represent a generalized system of correlations which could prove to be the basis for the creation of a so called efficiency model in the area of computer assisted language acquisition. The dissertation consists of five interrelated chapters. Language learning appears as a link between multimedia, computerized linguistics and the interdisciplinary areas of social media.
Leírás
Kulcsszavak
multimédia, web 2.0, közösségi média, nyelvtanulás, számítógéppel támogatott nyelvtanulás, multimedia, social media, language learning, computer assisted language learning
Forrás