A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése, különös tekintettel a XX. századi magyar jogfejlődésre

Dátum
Szerzők
Talabos Dávidné Lukács, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Értekezésem tárgya a clausula rebus sic stantibus jogelvből a magyar magánjogban az I. világháború éveiben kialakuló gazdasági lehetetlenülés felhívása és a bírói szerződésmódosítás a polgári, a gazdasági, és kis mértékben a hitel- és devizajogra vonatkozóan.
The object of my study is firstly the emergence in Hungarian private law during the years of World War I of the call of economic impossibility and judicial contract amendment in civil, economic, and in little view in credit and foreign currency law from the principle clausula rebus sic stantibus.
Leírás
Kulcsszavak
clausula rebus sic stantibus, továbbélés, jogtörténet, clausula rebus sic stantibus, legal survival, legal history
Forrás