Genetic susceptibility of the Hungarian general and Roma populations to harmful alcohol consumption

Dátum
Szerzők
Diószegi, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatások eredményei alapján a roma lakosság esetében már gyermek- és serdülőkorban is kedvezőtlenebbül alakulnak az alkoholfogyasztási szokások, mint a többségi társadalomhoz tartozó társaik körében. A roma lakosság káros mértékű alkoholfogyasztással szembeni genetikai fogékonyságának vizsgálatát tűztük ki célul, összevetve az általános magyar populációval. A telepszerű körülmények között élők köréből összesen 1273, míg az általános magyar lakosság esetében 2967 minta genotipizálása történt meg 25 polimorfizmus tekintetében. Meghatároztuk a genotípus-és allélfrekevenciákat. Az egyes SNP-k együttes hatásának vizsgálata céljából genetikai kockázati pontszámokat számoltunk. Összehasonlítottuk a súlyozott és súlyozás nélküli genetikai kockázati pontszámokat és azok eloszlását a két vizsgálati populációban. A két mintacsoport esetében 17 SNP allélfrekvenciája szignifikáns különbséget mutatott (p<0,002). A súlyozás nélküli genetikai rizikó pontszámok eloszlása a roma minta esetében balra tolódott szemben az általános magyar lakosságéval (p=0,0013). A súlyozott pontszám esetében a roma populációt jellemző medián érték alacsonyabbnak bizonyult a magyar mintáénál (0,3 vs 0,65, p=3,33*10-27) a zavaró tényezők korrekcióját követően is. Az eredmények alapján a roma és általános magyar lakosság alkoholfogyasztási szokásaiban mutatkozó különbségek nem genetikai meghatározottságnak tulajdoníthatóak, hanem különböző kulturális és környezeti tényezők eredményeként interpretálhatók. A roma lakosság körében a káros mértékű alkoholfogyasztás csökkentése céljából olyan preventív intézkedésekre van szükség, melyek ezen populáció sajátos környezeti és kulturális jellemzőit is figyelembe veszik.
Several studies suggest that harmful alcohol drinking habits, even among Roma children and adolescents, are more common than in the majority population. The aim of the study was to evaluate the genetic susceptibility of Roma to uncontrolled alcohol consumption compared to the Hungarian general population. A total of 1273 samples from the population of segregated Hungarian Roma colonies and 2967 samples from the Hungarian general population were genotyped for 25 polymorphisms. Differences in genotype and allele distributions were investigated. Genetic risk scores (GRS) were generated to estimate the joint effect of multiple SNPs. After unweighted and weighted GRS were calculated the distribution of scores in study populations was compared. The allele frequencies differed significantly between the study populations for 17 SNPs (p<0.002). The distribution of unweighted GRS in Roma population was left shifted compared to general population (p=0.0013). The median weighted genetic risk score was lower among the subjects of Roma population compared to the individuals of general population (0.53 vs 0.65, p=3.33x10-27) even after adjustment for confounding factors. Differences in alcohol consumption patterns between the Hungarian Roma and Hungarian general populations do not appear to be linked to genetic constitution, but they may occur as a result of different cultural values and environmental exposures. Preventive interventions focusing on cultural and environmental factors are preferred for controlling harmful alcohol consumption in the Roma population.
Leírás
Kulcsszavak
alcohol consumption, alkoholfogyasztás, alcoholism, susceptible polymorphisms, Roma, population genetics, genetic risk score, alkoholizmus, fogékonysági polimorfizmusok, populációgenetika, genetikai rizikó pontszám
Forrás