A városi hősziget-intenzitás jellemzése, statisztikus modellezése Debrecen és Beregszász példáján

Dátum
Szerzők
László, Elemér
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vizsgálat előterében egy-egy kis és közepes méretű város, Beregszász és Debrecen áll, hiszen többnyire nagyvárosok hősziget jelenségeit vizsgálják világszerte, ugyanakkor a kisebb méretű városokban is zajlik városiasodás folyamata, a beépítés megváltoztatása, valamint a városon belül sok esetben nem tudatos helyi klímamódosítás. A kutatás egy mezo-léptékű jelenséget ölel fel, mely a kialakító tényezők meghatározásával foglalkozik Beregszász városa esetén. Így az első feladatom, hogy számszerűsítettem a városban kifejlődött hőtöbblet kialakító felszínparamétereket, valamint a kapott eredmények révén a városi hőszigettel való kapcsolatait elemeztem. Ezenkívül nagyon fontos, hogy a városban kialakult hőtöbblet térbeli szerkezete és időbeli lefolyása empirikus összefüggéseken nyugvó modellekkel becsülhető legyen, mely a városfejlesztés számára is hasznos eszköz lehet.
This study focuses on a small and a medium sized town, Beregszász and Debrecen. Although heat islands are studied in large cities worldwide urbanisation, transformation of built-up areas and not deliberate climate modification take place in smaller towns as well. The presented research studies a meso-scale phenomenon and focuses on determining the factors forming the phenomenon in Beregszász. As a result, the first task was to quantify the parameters of the surfaces forming the heat excess found in Beregszász and to analyse their relationship with urban heat island (UHI) on the basis of the results. Apart from these, it is very important to make the spatial structure and process of the heat excess in the town estimatable using models based on empirical relationships. This could be a useful tool for urban development.
Leírás
Kulcsszavak
városi hősziget-intenzitás, statisztikus modellezés, városfejlesztés
Forrás