Energetikai hatékonysági elemzések a szarvasmarha telepek technológiájában

Dátum
Szerzők
Csatári, Nándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatásom során tejelő tehenészeteket kerestem fel Hajdú-Bihar megyében, az adatokat a telepek bejárásával, módszeres megfigyelés alapján, illetőleg a telepvezetőkkel folytatott interjú alkalmával adatfelvételi lap kitöltése révén gyűjtöttem. Az üzemméret szempontjából az 50 tehén feletti telepeket vizsgáltam. Az interjúk során feltett kérdések az alábbi témakörökbe sorolhatók: termelési adatok, humán erőforrás, energiafelhasználás, telepi technológia, energiatakarékos műszaki megoldások, megújuló energia használat, beruházási pályázatok. Az adatfelvételezés reprezentativitásának vizsgálatát a KSH, ÁT Kft, HfTE adatai alapján végeztem. Az értekezésben szereplő 20 tehenészet a Hajdú-Bihar megyei termelés ellenőrzött tejelő tehénlétszám 60%-át, a Hajdú-Bihar megyei holstein-fríz tehenek összes laktációs tejtermelésének 64%-át adta. A 2014-2016 évek közötti, Hajdú-Bihar megyei istálló átlag rangsorokban szereplő legjobb 20 tehenészetből 14 telep került bele az adatgyűjtésbe. A tehenészetekben 30 db technológiai elem elterjedtségét vizsgáltam, melyek az alábbi kategóriákra oszlottak: fejési technológia, istálló technológia, takarmányozási technológia, IT megoldások, telepi általános technológia. Az üzemeket az összehasonlítás miatt a tehénlétszám alapján 3 klaszterbe soroltam: 1. klaszter 400 db alatt, 2. klaszter 401-600 db közötti, 3. klaszter 601 db fölött. A telepek korszerűségét a 30 technológiai elem alapján 3 tényezőre nézve vizsgáltam: a tejtermelés növelésére, a munka hatékonyságára és az energiafelhasználás csökkentésére kifejtett hatás szerint. Az egyes telepek korszerűséget a 30 technológiai elemhez adott 0-5 közötti súlyok és a technológiai elemek elterjedésének (0-1 azaz 0-100%) szorzatösszege adta. Az így kapott 3 technológia pontszámot az alábbi mutatókkal hasonlítottam össze, keresve a statisztikai összefüggést:  tejtermelési technológiai pontszám – laktációs tejtermelés  munkahatékonyság technológiai pontszám – 1 dolgozóra jutó tehénlétszám  energiatakarékosság technológiai pontszám – 1 liter tejre jutó energia költség  telepi tehénlétszám – összesített korszerűségi mutató
As a part of my research, I contacted dairy farms in Hajdú-Bihar county and collected data by personally visiting these farms, performing thorough observations and conducting interviews with farm leaders with the help of a datasheet. Since scale was an important factor, I examined farms which had more than 50 cows. Interview questions covered the following topics: production data, human resources, energy consumption, technology at the farm, energy-saving technical solutions, renewable energy consumption, investment projects. The representativeness of data collection was examined on the basis of KSH, ÁT Kft and HfTE data. The 20 dairy farms in the dissertation represent 60% of the supervised dairy production in Hajdú-Bihar county and 64% of the total milk production of Holstein-Friesian cows in Hajdú-Bihar county. 14 of the 20 best dairy farms in the Hajdú-Bihar county by milk production ranking of the period between 2014-2016 were involved in the data collection. At the dairy farms, I examined the penetration of 30 technological elements which can be classified into the following categories: milking technology, cowshed technology, feeding technology, IT solutions, general farm technology. For comparison purposes, I classified the examined farms into three clusters based on the number of cows: Cluster 1: less than 400 cows, Cluster 2: 401-600 cows, Cluster 3: more than 600 cows. Based on the 30 observed technological elements, the modernity of the examined dairy farms was examined in relation to three factors: impacts on increasing milk production, work productivity and the reduction of energy consumption. The modernity of each farm was described by the sumproduct of the weights between 0-5 added to the 30 technological elements and the penetration of these technological elements (0-1, i.e., 0-100%). The resulting three technological scores were compared to the following indexes, while looking for a statistical correlation:  dairy production technology score – lactation milk production  work productivity technology score – number of cows per employee  energy efficiency technology score – energy cost per one litre of milk  number of cows at the dairy farm – cumulated modernity index
Leírás
Kulcsszavak
szarvasmarha, cattle, tejtermelés, energiafogyasztás, megújuló energia, technológia, korszerűség, dairy, energy consumption, renewable energy, technology, modernity
Forrás