Plakátok leíró adatai és azok tárolása XML sémában

Dátum
Szerzők
Némethi-Takács, Margit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az első elektronikus könyvtárak megjelenése óta egyre több olyan elektronikus gyűjtemény jön létre a világhálón, ahol már nem csak a könyveknek vagy a folyóiratoknak van komoly szerepe. Előtérbe kerültek az olyan dokumentumok, amelyek a különböző közgyűjteményekben sem igazán kapnak önállóságot. Ide tartoznak a plakátok is. A digitalizált plakátokból kialakított gyűjtemények működ(tet)éséhez nélkülözhetetlen a metaadatok használata, mert csak ezek segítségével valósulhat meg a digitális dokumentumok keresése. A problémát az jelenti, hogy a formai feltárást magára vállaló könyvtárak eltérő metaadat elemkészlettel dolgoznak. Természetesen a legfontosabb adatok, mint cím, szerzőség, megjelenés, terjedelem felvételre kerülnek, de a plakátokra jellemző adatok megjelenítését csak kevés könyvtár tudja felvállalni. Márpedig a könyvtári dokumentumok feldolgozása országtól, nyelvtől, könyvtártípustól független irányelveken kell alapuljon. A könyvtári dokumentumok többségénél ilyen egységesen alkalmazható irányelveket az IFLA ISBD programja biztosítja, azonban a plakátok bibliográfiai leírását szabályzó irányelvek még hiányoznak. Ennek megfelelően először meghatározásra kerültek a nyomtatott grafikai plakátok leírásához és azonosításához szükséges adatelemek, a leírás adatelemeinek a sorrendje és a leírás kötelező jeleinek rendszere. Azaz az ISBD szabványok alapján meghatározásra kerültek a nyomtatott plakátok bibliográfiai leírásánál alkalmazandó alapelvek. Következő lépésben a digitalizált plakátok leírójegyeit kerültek meghatározásra. Mivel a digitalizált plakátok rögzítés módja eltér a nyomtatott plakátokétól, ezért újabb jellemvonások jelennek meg. Ilyen jellemvonás lehet a digitális kép létrehozásánál használt technika, a kép megjelenítéséhez szükséges működési követelmények, a digitális kép fájl jellemzői, stb. Utolsó lépésben pedig a meghatározott adatok elektronikus környezetben történő tárolását vizsgáltam. Ennek megfelelően bemutatásra kerül a saját fejlesztésű, XML alapú PoMeDS (Poster Metadata Description Schema), amely az általam meghatározott, a (nyomtatott és digitalizált) plakátok formai feltárását segítő adatelemekkel dolgozik.
Since the first appearance of electronic libraries more and more electronic collections emerged in the World Wide Web, where not only books or journals have an important role. Such documents came into prominence that did not have independency, not even in public collections. Posters also belong to this group. It is definitely true for digitized poster collections that the use of metadata is essential for their operation as with the help of metadata electronic documents can be retrievable. The problem arises from the fact that libraries taking on cataloguing apply a different set of metadata elements. Of course the most significant bibliographic data such as title, author, publication, number of pages are recorded, but the presentation of data which are typical of posters is undertaken only by a few libraries. However the processing of library documents should be based on principles which are independant of country, language and library type. Concerning great part of library documents the IFLA ISBD program provides consistent principles, on the contrary the principles regulating the bibliographic description of posters are still missing. Corresponding to this I determined the data elements which are necessary for the bibliographic description and identification of printed posters, the order of data elements and the punctuation. Thus applicable principles of bibliographic description of printed posters have been determined based on the ISBD rules. Bibliographic data of digitized posters were decided at the following step. Since mode of recording of digitized posters is different from that of printed posters, therefore new data elements came to the front. Such data elements can be system requirements needed for displaying an image, file characteristics of digitized image, technique used for creating the digitized image, etc. Finally I analysed the storage of the determined data elements in computer-based systems. Corresponding to this the Poster Metadata Description Schema (PoMeDS) will be presented that we have developed. It is an XML-based schema working with the metadata elements of (printed and digitized) posters determined by us.
Leírás
Kulcsszavak
plakátok, metaadat, XML séma
Forrás