Izotópanalitikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a légköri fosszilis szénszennyezés vizsgálatára

Dátum
Szerzők
Major, István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A klímakutatások eredményei alapján a légkörben előforduló széntartalmú anyagok jelentős hatással vannak az éghajlat lokális-globális léptékű változására. A légköri szén-dioxid koncentrációjának növekedése egyre nagyobb tudományos, gazdasági és társadalmi figyelmet kap a globális éghajlatváltozásban betöltött szerepe miatt. A nagyvárosokban kialakuló súlyos „szmoghelyzetek” miatt a légköri aeroszol analitikai vizsgálata is egyre fontosabb. A széntartalmú aeroszol részecskék olyan meghatározó szereplői a légkörnek, amelyek befolyásolják az éghajlat alakulását, a levegő minőségét, valamint káros hatást fejthetnek ki az emberek egészségére. A légköri CO2 és finom frakciójú széntartalmú aeroszol fajlagos radiokarbon (14C) koncentrációjának vizsgálata nagyban segíti a lokális és regionális források felderítését, valamint a transzportfolyamatok megértését. A fosszilis és nem fosszilis (modern) eredetű források hozzájárulásainak megválaszolásában a 14C-es vizsgálatok meghatározó szerepet játszhatnak, ugyanis segítségével a két forrástípus egyértelműen megkülönböztethető. A nyomjelzésen alapuló, számítógépes modellezési vizsgálatokkal kombinált mérési módszerek a jövőben nagy segítséget nyújthatnak a klímaváltozás, valamint a súlyos levegőminőség-romlás pontos okainak kvantitatív jellegű és tudományos igényű felderítésében.
Based on the results of climate investigations, the various types of carbonaceous materials present in the atmosphere have a significant influence on the local-global changes of climate. The rising concentration of atmospheric CO2 is getting larger scientific, social and economic attention due to its role in global climate change. Investigations of atmospheric aerosol are becoming increasingly significant due to the serious haze events forming around large cities. Carbonaceous aerosol particles are dominant constituents of the atmosphere which also influence climate change and the quality of the air, moreover, have an adverse effect on the human health. The radiocarbon-based (14C) investigation of atmospheric CO2 gas and fine-fraction carbonaceous aerosol can help in identifying local and regional contributors and, moreover, support understanding the transport processes. In research on the magnitude of fossil and non-fossil (modern) contributions, radiocarbon measurements have played a significant role, since these two types of sources can obviously be differentiated through its application. Tracing methods combined with large-scale model experiments may offer tremendous support to the scientific reconstruction of the exact reasons of the climate change and decline of air quality.
Leírás
Kulcsszavak
légkör, atmosphere, szén-dioxid, széntartalmú aeroszol, radiokarbon
Forrás