Mérföldkövek a cataracta sebészetben? Phacoemulsificatio a folyadék mozgási energiájának felhasználásával és az accomodatio pótlása pseudophakiás betegeken

Absztrakt
1. Elsőként hasonlítottuk össze a hagyományos ultrahang és a napjainkban kifejlesztett Aqualase phacoemulsificatiós technikákat a műtéti paraméterek, és a postoperatív visus eredmények tekintetében. Vizsgálataink eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy az Aqualase módszerrel hatékonyan végezhetők szürkehályog műtétek, a műtéti idő, az effektív Aqualase / phaco idő, és a postoperatív visus eredmények az ultrahang technikához hasonlóak. 2. Kutatásaink során elsőként jutottunk arra a következtetésre, hogy a postoperatív cornealis endothelium funkciók hasonlóak az Aqualase eljárás és a hagyományos ultrahanggal végzett műtétek esetén. Bebizonyítottuk, hogy mindkét eljárás egyforma biztonsággal alkalmazható a cataracta sebészetében. 3. Elsőként alkalmaztuk a „chop” magfragmentációs technikát az Aqualase phacoemulsificatio során, és megállapítottuk, hogy ezzel a magdarabolási módszerrel a műtét során felhasznált Aqualase energia szignifikánsan lecsökken. 4. Elsőként bizonyítottuk be, hogy az általunk vizsgált két monofokális műlencse esetén mért használható mértékű pseudoaccommodatív amplitúdó fiziológiás körülmények között független a lencse helyzetváltoztatásától. 5. Igazoltuk, hogy az AcrySof ReSTOR műlencse esetén a teljes távoli visus mellett a standard monofokális lencsékhez képest szignifikánsan jobb a távoli korrigált közeli látásélesség. 6. Elsőként állapítottuk meg, hogy az AcrySof ReSTOR műlencsével tapasztalt kiváló közeli látásfunkciókban nincs szerepe a műlencse anterior irányú elmozdulásának. ----- 1. We were the first to compare traditional ultrasound and newly-developed Aqualase phacoemulsification techniques regarding surgical parameters and postoperative visual functions. We conclude that Aqualase proved to be an effective method in cataract removal, with surgery time, effective Aqualse / phaco time, and postoperative visual acuities being similar to those of the ultrasound technique. 2. We were the first to demonstrate that postoperative endothelial functions are similar using the Aqualase system compared to the traditional ultrasound technique. The Aqualase method proved to be as safe as conventional ultrasound in cataract surgery. 3. We were the first to apply phaco-chop nuclear fragmentation technique during Aqualase phacoemulsification, and we proved that Aqualase energy used in surgery is significantly lessened by this maneuver. 4. We were the first to prove that the usable pseudoaccommodative amplitude of the investigated monofocal lenses is independent of intraocular lens movement under physiological conditions. 5. We demonstrated that in addition to excellent best corrected distance visual acuity, distance corrected near visual acuity is significantly better with the AcrySof ReSTOR intraocular lens than with standard monofocal lenses. 6. We were the first to prove that anterior shift does not play a role in good near visual functions experienced with the AcrySof ReSTOR intraocular lens.
Leírás
Kulcsszavak
Aqualase, endothesejt sűrűség, phaco-chop, divide and conquer, pseudoaccomodatio, ReSTOR, parciális koherencia interferometria, elülső csarnok mélység
Forrás