A hazai rizstermesztés agrometeorológiai vonatkozásai

Absztrakt
A kutatás fő témái az időjárás - ezen belül kiemelten a hőmérséklet - rizsre gyakorolt hatásának vizsgálata és a hőmérsékleti viszonyok elemzése (különböző idő- és térskálák). Új/újszerű eredmények a következő területeken születtek: fenológiai fejlődés leírása, hőösszeg-modell (bilineáris), termésbecslés, hidegstressz kockázatelemzése, rizsállomány mikroklímája, árasztóvíz hőmérsékletének modellezése. The effect of weather (especially the temperature) on the development and yield of the rice, and the analysis of thermal conditions (different spatial and time scales) were the main topics of the research. The research resulted in new/newish information in the fields of: modelling of phenological development (bilinear thermal time model), prediction of yield, risk analysis of cold stress, microclimate of rice fields, modelling of floodwater temperature.
Leírás
Kulcsszavak
rizs, rice, agrometeorológia, Agrometeorological
Forrás