Mozgásban

Dátum
2008
Szerzők
Bakcsi, Botond
Mudriczki, Judit
Lénárt, Tamás
Nagy, Csilla
Czifra, Mariann
Gönczy, Monika
Lapis, József
Osztroluczky, Sarolta
Kovács, Szilvia
Kárpáti, Zsuzsa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Jacques Ranciere, esztétika, politika, Ambrogio Lorenzetti, kormányzás, reneszánsz, hatalomelmélet, vizualitás, térbeliség, freskó, Siena, fotográfia, technomédiumok, Linklater, Volckman, film, narratív tér, Kazinczy, levelezés, glottomachia, kézirat, Kemény Zsigmond, Özvegy és leánya, elektronikus kiadás, kritikai kiadás, digitalizáció, intertextualitás, kortárs magyar líra, internet, Web 2.0, sms-költészet, Térey János, Telep Csoport, József Attila, anagramma, paronomázia, Krúdy Gyula, Budapest vőlegénye, emlékezet, várostörténet, élettörténet, Mikszáth Kálmán, A jó palócok, pletyka, Kaffka Margit, Hangyaboly, szemantika, zárt tér, Szilágyi István, A hóhér könnyei, álom, példázat, Dante, Isteni színjáték, diskurzusanalízis, Sarah Waters, Affinity, Testvériség, történetírás, Földes Jolán, Mária jól érett, anya, test, XX. századi eleji irodalom, nőírók
Forrás
Gyűjtemények