Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban

Dátum
2005
Szerzők
Bodrogi, Ferenc Máté
Török, Zsuzsa
Lee, Sang Dong
Kondor, Tamás
Bényei, Péter
Kunkli, Enikő
Imre, László
Hovanecz, Fruzsina
Tihanyi, Katalin
S. Varga, Pál
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Nyomda
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Poétai harmonistika, pánharmónia, egyezményesek, Ralph Waldo Emerson, Arany János, Szépirodalmi Figyelő, honosítás, esszé, népballada, Sosa minyo, tragikum, bűn, igazságszolgáltatás, világrend, Kemény Zsigmond, drámaiság, tragikum, kritkatörténet, közösség, önnarratíva, Arany János, Buda halála, Mikszáth Kálmám, Szegény Gélyi János lovai, A jó palócok, világkép, vendégmarasztalás, A Noszty fiú esete Tóth Marival, narratív séma, Reb Mayer Litvák, legenda
Forrás
Gyűjtemények